Medarbetare i Hela Människan


Hela Människan vill att varje lokal enhet ska kunna utvecklas och erbjuda verksamhet med bra kvalitet och innehåll. För att det ska vara möjligt behöver våra medarbetare har rätt redskap och kompetens för sina arbetsuppgifter. 

Hela Människans medarbetarutbildning riktar sig därför till alla som arbetar i en lokal eller regional Hela Människan-enhet. Det spelar ingen roll om man är nyanställd eller varit anställd flera år. Även volontärer har stor nytta av utbildningen.

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Under utbildningen tar vi upp följande moment:

Hela Människan – igår och idag.

Hela Människans historia, organisation och relationer till huvudmän och omgivande samhälle.

Att möta människor i beroendeproblematik 

Grundläggande alkohol- och drogkunskap

Risker och utmaningar

Vägar till tillfrisknande

Hela Människans policy och avtal

Hela Människans medarbetarpolicy samt kort introduktion till kollektivavtalet.

Arbetsmiljöfrågor.

Att arbeta i Hela Människan

Bemötande och Hela Människans värdegrund

Vad innebär det att arbeta i en ideell organisation, och hur skiljer det sig från andra organisationsformer?

Hur kan jag som medarbetare påverka till en positiv utveckling i verksamheten?

Lokala utmaningar och frågor/svar

Vi ger gott om tid till samtal och frågeställningar med utgångspunkt från den lokala

situationen och verksamheten.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Efter kursen skall medarbetaren:

– Ha en bild av hur Hela Människan fungerar och hur verksamheterna på olika platser hänger ihop.

– Kunna förstå och utveckla det egna uppdragets och den egna per­sonlighetens roll i de arbetsuppgifter som hon har inom Hela Människan.

– Veta mer om vilket ansvar och skyldigheter som vilar på varje medarbetare.

– Veta var man kan finna mer information om frågor som rör medarbetarskapet i Hela Människan.

– Känna glädje över att arbeta i Hela Människan!

Kontakt:
Örjan Wallin
Tel: 076-776 06 65
Mail: orjan.wallin@helamanniskan.se

Lars-Gunnar Wettebrand
Tel: 070-395 89 15
Mail: lg.wettebrand@helamanniskan.se