Medarbetare i Hela Människan


En endagsutbildning för alla medarbetare så väl anställda som frivilligmedarbetare och styrelseledamöter.

Kursinnehåll
Under kursen beskrivs hur Hela Människan fungerar och verkar. Särskild vikt läggs vid de grundvärderingar som präglar Hela Människan och dess konsekvenser när det gäller medarbetarskap, ledning och organisation. Vi talar om vad det är att möta människor i utsatta livssituationer, Vilken är min roll, Vad säger Medarbetarpolicyn, Vad innebär det att vara en förening och måste vi ta hänsyn till Arbetsmiljöfrågor och vad säger den Etiska plattformen?

Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursmål
Efter kursen skall medarbetaren:

 • Ha en bild av hur Hela Människan fungerar och hur verksamheterna
  på olika platser hänger ihop.
 • Kunna förstå, iaktta och utveckla det egna uppdragets och den egna
  personlighetens roll i de arbetsuppgifter som hon har inom Hela
  Människan.
 • Veta vad som står i medarbetarpolicyn som gäller för Hela Människan.
 • Veta var man kan finna mer information om frågor som rör
  medarbetarskapet i Hela Människan.

Kursledare
Personal från Hela Människans Sverige
Konsulenterna Lars-Gunnar Wettebrand och Örjan Wallin

Har du frågor?
Kontakta Örjan Wallin på telefon 08-691 06 65
eller orjan.wallin@helamanniskan.se