Ledarutbildning Lina och Linus


Omfattning: Utbildningen omfattar sex heldagar varav de tre första dagarna är en basutbildning för stödgruppsledare som är gemensam med de som också kommer att arbeta med vuxenstöd. De resterande tre dagarna är en fördjupning där Lina och Linus metodmaterial är i fokus och där föreläsningar och ledarträning handlar om barn med olika krångel och trassel. Utbildningen innehåller också en uppgift mellan kurstillfällena samt stödjande samtal vid start av barngrupp.

Vill du läsa mer om utbildning, klicka här

Kurstillfällen hösten 2019:

Steg 1. Basutbildning för stödgruppsledare: 1-3 oktober 2019. Plats: Göteborg

Steg 2. Fördjupning Barnstöd: 5-7 november. Plats: Göteborg

Kurstid alla dagar: 8.30 – 16.30

Pris: 6.500 kr

I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika alla dagar, metodmaterial Lina och Linus och övrigt material, tillgång till vår webbaserade studiesida med fördjupningar, föreläsningar, chat mm. Stödjande samtal i uppstart av ny barngrupp.

Är du intresserad av att gå vår ledarutbildning? Fyll i anmälan senast den 9 augusti 2019. I mitten av augusti kommer vi kontakta dig för ytterligare information och efter det får du besked om du kommit med på utbildningen.

För mer information och frågor kontakta:

marie.zingmark.huld@helamanniskan.se

eller lisbet.flank@helamanniskan.se