Ledarutbildning barnstöd – Lina och Linus, hösten 2020 – Göteborg FULLBOKAD


OBS!! Utbildningen är fullbokad men du kan anmäla dig för att hamna på väntelistan.

Hur möjliggör vi för barn att berätta om sin utsatthet och deras rätt att bli lyssnade på?
Hela Människan har sedan mitten av 1990-talet varit med och gett stöd till barn som lever i utsatta livssituationer. Hela Människan har under 2019 tagit fram ett nytt metodmaterialet för barnstödsgrupper – Lina och Linus. Det vänder sig till barn som lever i familjer med olika krångel och trassel. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk eller annan form av problematik som gör att barnens rätt att vara barn begränsats. 

Nu erbjuder vi en utbildning som ger en god grund för att starta stödgrupper för barn samt att använda sig av vårt pedagogiska material Lina och Linus. 

I kursen får ledaren en god grund i att själv starta och leda stödgrupp för barn mellan 6-12 år. Ämnen som bl.a bearbetas är individ, grupp, ledarroll, barnperspektiv och samtal med barn. Stort fokus läggs på stödgruppsarbetets olika delar, exempelvis etablering och praktiskt genomförande. 

Utbildningen vänder sig till dig som ser stödgrupp som ett relevant och angeläget arbetsredskap och som är verksam inom, eller är beredd att starta upp stödgrupper för barn. Du kan arbeta inom Hela Människan, kyrkor, andra organisationer och föreningar, eller inom kommun och landsting. 

Höstens utbildning är förlagd i Göteborg Steg 1 den 5-7 oktober och Steg 2 den 9-11 november 2020.  

För mer information och frågor kontakta kursledarna Marie Zingmark Huld eller Lisbet Flank:

E-post: marie.zingmark.huld@helamanniskan.se
E-post: lisbet.flank@helamanniskan.se

OBS! Bokningen sker i tre steg och du ska via mail få en bekräftelse på att du är anmäld. Gör annars om bokningen eller hör av dig!