Lågaffektivt bemötande


En utbildningsdag för dig som arbetar inom Ria-verksamheten

”Lågaffektivt bemötande”
enligt Leg. Psykologen och Handledaren Bo Hejlskov-Elvén, tar utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt. Ofta reagerar de med samma affekt som de presenteras för. Orsaken till det är att affekt smittar, men att de flesta av oss som ganska små, lär oss att skilja på om det är vår egen affekt eller någon annans vi känner. Det gör inte en del människor. De kan inte skilja mellan egen och andras affekt, vilket till exempel innebär att de blir arga om man skäller på dem.

Dessutom vet vi att problemskapande beteende ofta händer när en person har en hög affektnivå. Ingen börjar slå på människor omkring sig om de är lugna. Lugn och självkontroll hänger ihop, och vi vill att personen behåller kontrollen över sig själv, så att hen kan samarbeta med oss.

Den kunskapen måste vi förhålla oss till genom att använda oss av vår egen affekt. Vi måste utstråla lugn, men också akta oss för att smittas av andras oro. Därför måste vi använda oss av metoder som skyddar både personen med beteendet och oss själva från att gå upp i affekt. Det gäller både i bemötandet i vardagen och i metoder för hantering av våldsamt beteende.

Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på de personer vi arbetar med eller på annat sätt har ansvar för i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoderna handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråket, fysisk avstånd och konfliktutvärdering.

Föreläsare: Psykologkonsult, Helene Skoglund
Utbildningsdagen leds av Örjan Wallin, konsulent, Hela Människan Sverige

Kursinnehåll
Det lågaffektiva tankesättet tar utgångspunkt dels i affektteori och annan utvecklings- och neuropsykologi, dels i en etisk och filosofisk grundsyn. Dessa kan beskrivas på olika sätt. Denna kurs beskriver den filosofiska grundsynen som två principer, ansvarsprincipen och kontrollprincipen, samt en människosyn. Dessa är:

1. Den som tar ansvar kan påverka.  2. Man måste ha kontroll över sig själv om man ska kunna lämna över kontrollen till någon annan. 3. Människor som kan uppföra sig, gör det

Alla metoder tar utgångspunkt i detta tänkande. Det innebär att man inte jobbar med behandling. Man jobbar med utgångspunkt i varje människas rätt att finnas till utifrån sina förutsättningar och omgivningens ansvar för att skapa förutsättningar för detta. Det har visat sig vara väldigt effektivt. Vi kan minimera våld och självskada enbart genom ett ändrat arbetssätt. I forskningen har detta visat sig innebära minskat sjukskrivning i omsorgen och bättre utveckling för de det handlar om.

Den etiska grundsynen bygger på att ALLA har rätt att säga nej. Den pedagogiska uppgiften består i att få personen att säga JA. Det innebär att om man ställer ett krav eller kommer med ett förslag med bas i vad man som personal menar är bra för den man jobbar med, måste man också ta ansvar för att genomföra utan tvång eller press. Bara genom att acceptera att alla har rätt att säga nej kan vi få ett reellt ja. Sedan får vi använda oss av alla metoder som hjälper människor att säga ja, från de enkla, att t.ex. säga: ”Nu går vi” istället för: ”Nu ska du gå”, till att tydliggöra struktur och använda aktiviteter med ett tydligt slut.

Både det etiska ställningstagandet och filosofin har som syfte att varje persons grundläggande rättigheter upprätthålls.

Alla har rätt till ett gott liv, hela livet

Har du frågor?
Kontakta Örjan Wallin på telefon 08-691 06 65
eller orjan.wallin@helamanniskan.se


Lågaffektivt bemötande, Norrköping 21 mars, 2018

Info


Förnamn(*)

Efternamn (*)

Personnummer (*)

Telefon (*)

Din epost (*)

Bekräfta epost (*)

Gatuadress (*)

Ort(*)

Postnummer (*)

Faktureringsadress


Organisation/Företag(*)

Adress(*)

Postnummer (*)

Ort(*)

Mat


Allergier(*)

 Ingen allergi Laktos Nötter Gluten Stenfrukter Vegetarian Vegan

Övriga allergier, beskriv noga

Övrigt som vi behöver veta, beskriv noga


 Jag har läst och godkänner anmälningsvilkoren.

Läs anmälningsvilkoren