Chef i Hela Människan – en grundutbildning


Kursen vänder sig till dig som nyligen fått chefsansvar inom Hela Människan men också till dig som känner att du behöver fräscha upp dina kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljöarbete, policyfrågor etc. Det kan kosta mycket pengar och arbete om man gör formella fel inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Kursinnehåll:
Kursen belyser på ett grundläggande sätt det ansvar som en chef i Hela Människan har för verksamheten och personalen enligt arbetsrätt, stadgar och avtal och chefens delegerade arbetsmiljöansvar.

Förutsättningarna för att som chef leda en verksamhet inom Hela Människan identifieras liksom chefens roll när det gäller finansiering och kontakter med myndigheter och andra samarbetspartners.

Ur programmet:

  • Löneavtalet
  • Chefens ansvar för arbetsmiljön
  • Hela Människan policys
  • Chefen och förändringar
  • Söka pengar – en konst
  • Att möta media
  • Vi pratar ekonomi, Vägmärken och kristen grund

Kursmål:
Kursen syftar till att deltagarna skall kunna förstå och utveckla det egna uppdraget som ledare. Att bli medveten om vilka lagstadgade skyldigheter man har som chef. Hur viktigt det är att veta vad kollektivavtalet säger.

Kursledare:
Örjan Wallin  och Lars-Gunnar Wettebrand

Kontakt:
Örjan Wallin
Tel: 076-776 06 65
E-post: orjan.wallin@helamanniskan.se

 


Chef i Hela Människan - en grundutbildning 11-12 dec 2018

Info


Förnamn(*)

Efternamn (*)

Personnummer (*)

Telefon (*)

Din epost (*)

Bekräfta epost (*)

Gatuadress (*)

Ort(*)

Postnummer (*)

Faktureringsadress


Organisation/Företag(*)

Adress(*)

Postnummer (*)

Ort(*)

Mat


Allergier(*)

 Ingen allergi Laktos Nötter Gluten Stenfrukter Vegetarian Vegan

Övriga allergier, beskriv noga

Övrigt som vi behöver veta, beskriv noga


 Jag har läst och godkänner anmälningsvilkoren.

Läs anmälningsvillkoren och hur vi sparar dina uppgifter (GDPR)