Chef i Hela Människan – en grundutbildning


Kursen vänder sig till dig som nyligen fått chefsansvar inom Hela Människan men också till dig som känner att du behöver fräscha upp dina kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljöarbete, policyfrågor etc. Det kan kosta mycket pengar och arbete om man gör formella fel inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Kursinnehåll:
Kursen belyser på ett grundläggande sätt det ansvar som en chef i Hela Människan har för verksamheten och personalen enligt arbetsrätt, stadgar och avtal och chefens delegerade arbetsmiljöansvar.

Förutsättningarna för att som chef leda en verksamhet inom Hela Människan identifieras liksom chefens roll när det gäller finansiering och kontakter med myndigheter och andra samarbetspartners.

Ur programmet:

  • Löneavtalet
  • Chefens ansvar för arbetsmiljön
  • Hela Människan policys
  • Chefen och förändringar
  • Söka pengar – en konst
  • Att möta media
  • Vi pratar ekonomi, Vägmärken och kristen grund

Kursmål:
Kursen syftar till att deltagarna skall kunna förstå och utveckla det egna uppdraget som ledare. Att bli medveten om vilka lagstadgade skyldigheter man har som chef. Hur viktigt det är att veta vad kollektivavtalet säger.

Kontakt:
Örjan Wallin
Tel: 076-776 06 65
E-post: orjan.wallin@helamanniskan.se

 


Chef i Hela Människan - en grundutbildning 3-4 juni 2019

Info


Förnamn(*)

Efternamn (*)

Personnummer (*)

Telefon (*)

Din epost (*)

Bekräfta epost (*)

Gatuadress (*)

Ort(*)

Postnummer (*)

Faktureringsadress


Organisation/Företag(*)

Adress(*)

Postnummer (*)

Ort(*)

Mat


Allergier(*)

Ingen allergiLaktosNötterGlutenFisk/SkaldjurVegetarianVegan

Övriga allergier, beskriv noga

Övrigt som vi behöver veta, beskriv noga


Jag har läst och godkänner anmälningsvilkoren.

Läs anmälningsvillkoren och hur vi sparar dina uppgifter (GDPR)