Basutbildning för stödgruppsledare, 2-4 mars 2020 – Stockholm


Med stödgrupper som gemenskap och redskap vill vi bidra till livsförändrande processer. Utbildningen ger dig en god bas att själv starta och leda stödgrupp för alla åldrar.
Ämnen som bearbetas är individ, grupp, ledarroll och samtalet. Stort fokus läggs på stödgruppsarbetets olika delar, exempelvis etablering och praktiskt genomförande.

Utbildningen vänder sig till dig som ser stödgrupp som ett relevant och angeläget arbetsredskap och som är verksam inom, eller är beredd att starta upp, stödjande verksamhet. Du kan arbeta inom Hela Människan, kyrkor och församlingar, andra organisationer och föreningar, eller inom kommun och landsting.

Många i vårt samhälle lever eller har levt i en utsatt livssituation och är i behov av stöd. Det gäller både barn, unga vuxna och äldre. Hela Människan utgår från ett brett familjeperspektiv där vi ser värdet av att individer stärks och kan påverka sin tillvaro, samt möjligheten att därigenom påverka andra i familjen i positiv riktning.

Stödgrupp är ingen terapi och inte heller ersättning för terapi när sådan behövs. Stödgrupp kan däremot upplevas terapeutisk av deltagare. Som stödgruppsledare behöver man vara väl införstådd i vikten av att själv ha reflekterat över och bearbetat egna livsupplevelser och trauman.

Vi ser värdet av att flera personer, från samma eller samverkande verksamheter, går utbildningen tillsammans.

Basutbildningen är också steg 1 i vår barnstödsledarutbildning Lina och Linus samt steg 1 i vår vuxenutbildning Leva inte bara överleva. När du gått basutbildningen kan du söka även till dessa metodutbildningar. Du kan också anmäla dig till både steg 1 och steg 2 samtidigt om du vill specialisera dig inom antingen barn- eller vuxenstöd. Anmäl dig då istället på respektive utbildning.

Utbildningen hålls den 2-4 mars 2020 i Stockholm

Utbildningen sker dagtid med start kl. 9.30 den 2 mars.
2 mars 10.00-17.00
3 mars 9.00-16.30
4 mars 9.00-16.30

Arrangörer för utbildningen är Hela Människan, Studieförbundet Bilda och Erikshjälpen. Utbildningen har fått mycket goda utvärderingar.

Pris: 3.250 kr.
Priset inkluderar tre utbildningsdagar, kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.
Samt tillgång till vår webbaserade studiesida med fördjupningar, föreläsningar, chatt m.m.
Det ingår även stödjande samtal i uppstart av ny stödgrupp.
Ev logi får man ordna på egen hand.

Subvention kan eventuellt erhållas efter särskild ansökan för följande:
Anställd inom Hela Människan – Ta kontakt med kursledning.

Studiecirkelledare inom stödgruppsverksamhet som rapporteras till Bilda eller efter genomgången utbildning starta upp en stödgrupp som rapporteras till Bilda. – Kontakta din konsulent på studieförbundet Bilda.

Kursansvarig: Marie Zingmark Huld och Lisbet Flank
E-post: marie.zingmark.huld@helamanniskan.se 
E-post: lisbet.flank@helamanniskan.se

OBS! Bokningen sker i tre steg och du ska via mail få en bekräftelse på att du är anmäld. Gör annars om bokningen eller hör av dig!