Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare – Ljungskile


Utbildningen syftar till att ge professionellt och ideellt verksamma ledare en bas av medvetenhet, självinsikt, kunskap och verktyg för att arbeta med stödgrupper som vill förebygga ohälsa och stimulera till livsförändrande processer.

Den vänder sig till dig som ser stödgrupp som ett relevant och angeläget arbetsredskap och som är verksam inom, eller är beredd att starta upp, stödjande verksamhet. Du kan arbeta inom Hela Människan, kyrkor församlingar, andra organisationer och föreningar eller inom kommun och landsting. Vi ser värdet av att flera personer, från samma eller samverkande verksamheter, går utbildningen tillsammans.

Det pedagogiska förhållningssättet under utbildningen är att ta vara på allas erfarenheter och spegla dem i relevanta teorier och modeller. Genom gemensam reflektion lär vi tillsammans.

Ämnen som tas upp under utbildningen:

 • Social utsatthet
 • Individen – självkännedom, värderingar, drivkrafter
 • Gruppdynamik
 • Samtalet – metod, teknik, struktur
 • Ledarroll – jag själv som ledare och del av gruppen
 • Stödgruppen – etablering, rekrytering, genomförande

Utbildningens omfattning
Fyra utbildningsdagar fördelade på två tillfällen med en hemuppgift emellan.

Tematiska utbildningsdagar
(ingår ej i utbildningen)

 • Vara vettig vuxen – ett inspirationsmaterial för dig som vill stötta barn och unga i din närhet.
 • Linus – Hela Människans barnstöd
 • Stödjande samtal
 • Konflikthantering
 • Metodverkstad

Utbildningsledare: Marie Zingmark Huld och Lisbet Flank

Kontakt
Marie Zingmark Huld, marie.zingmark.huld@helamanniskan.se
Telefon: 08-691 06 63

 


Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare med start 11 april 2018

Info


Förnamn(*)

Efternamn (*)

Personnummer (*)

Telefon (*)

Din epost (*)

Bekräfta epost (*)

Gatuadress (*)

Ort(*)

Postnummer (*)

Faktureringsadress


Organisation/Företag(*)

Adress(*)

Postnummer (*)

Ort(*)

Mat


Allergier(*)

 Ingen allergi Laktos Nötter Gluten Stenfrukter Vegetarian Vegan

Övriga allergier, beskriv noga

Övrigt som vi behöver veta, beskriv noga


 Jag har läst och godkänner anmälningsvilkoren.

Läs anmälningsvilkoren