Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare – obs ändrat datum! FULLBOKAT


Utbildningen syftar till att ge professionellt och ideellt verksamma ledare en bas av medvetenhet, självinsikt, kunskap och verktyg för att arbeta med stödgrupper som vill förebygga ohälsa och stimulera till livsförändrande processer.

FULLBOKAT! Tyvärr är utbildningen fullbokad. Håll utkik på hemsidan för fler utbildningstillfällen.

OBSERVERA ATT DATUM ÄR ÄNDRAT!

Den vänder sig till dig som ser stödgrupp som ett relevant och angeläget arbetsredskap och som är verksam inom, eller är beredd att starta upp, stödjande verksamhet. Du kan arbeta inom Hela Människan, kyrkor församlingar, andra organisationer och föreningar eller inom kommun och landsting. Vi ser värdet av att flera personer, från samma eller samverkande verksamheter, går utbildningen tillsammans.

Det pedagogiska förhållningssättet under utbildningen är att ta vara på allas erfarenheter och spegla dem i relevanta teorier och modeller. Genom gemensam reflektion lär vi tillsammans.

Ämnen som tas upp under utbildningen:

 • Social utsatthet
 • Individen – självkännedom, värderingar, drivkrafter
 • Gruppdynamik
 • Samtalet – metod, teknik, struktur
 • Ledarroll – jag själv som ledare och del av gruppen
 • Stödgruppen – etablering, rekrytering, genomförande

Utbildningens omfattning
Fyra utbildningsdagar fördelade på två tillfällen med en hemuppgift emellan.

Tematiska utbildningsdagar
(ingår ej i utbildningen)

 • Vara vettig vuxen – ett inspirationsmaterial för dig som vill stötta barn och unga i din närhet.
 • Linus – Hela Människans barnstöd
 • Stödjande samtal
 • Konflikthantering
 • Metodverkstad

Utbildningsledare: Marie Zingmark Huld och Lisbet Flank

Kontakt
Marie Zingmark Huld, marie.zingmark.huld@helamanniskan.se
Telefon: 08-691 06 63

Subvention kan eventuellt erhållas efter särskild ansökan enligt följande:

Villkor är att antingen vara anställd inom Hela Människan, eller vara verksam inom annan ideell organisation, eller vara beredd att upprätta avtal om att efter genomgången utbildning starta stödgrupp i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Om du är intresserad av att söka subvention enligt något eller flera av ovanstående alternativ (du kan dock endast erhålla en form av subvention!) ska du maila till kursansvarig  i samband med att du anmäler dig till basutbildningen. Du kommer då att få besked om hur du ansöker om den typ av subvention du önskar.