Avslag, avslag, avslag – måste det vara så? – FULLBOKAD


En halv utbildningdag i praktisk juridik för föreståndare, verksamhetschefer, diakoner och andra som möter människor i utsatta livssituationer

FULLBOKAD. Utbildningen är fullbokad. Se även utbildningen 20 september, som är en heldag.

Bakgrund
Sverige är ett rikt land med en utbyggd välfärd. Men systemet för att få tillgång till den hjälp och de insatser man har rätt till är många gånger krångligt. Lever man i svåra livssituationer är det inte alltid lätt att hålla reda på vad som gäller och vad man behöver göra för att få hjälp. Detsamma kan gälla oss som arbetar som rådgivare eller på annat sätt försöker stötta människor i behov.

Pia Redlund, socionom har i 20 år arbetat inom ideell sektor med socialjuridisk rådgivning i kombination med psykosocialt stöd till människor som lever i ekonomiskt utsatta livssituationer. Pia har också under lång tid undervisat blivande socionomer och diakoner i hur man kan ta nytta av juridiken i sitt arbete för att hjälpa människor.

Välkommen till en utbildningsdag om välfärdsrätt och det juridiska hantverket blandat med exempel ur praktiken.

Utbildningsmål
Att öka kunskapen om vad som krävs för att lotsa människor i välfärdssystemets labyrinter.

Utbildningsinnehåll

  • Inventering av rättsområden som utbildningsdeltagarna möter
  • Vad innebär det att arbeta rättighetsbaserat utifrån en frivilligorganisation?
  • Hur ser systemet ut – hur gör man för att få sina rättigheter?
  • Arbetssätt för att hjälpa människor att få sina rättigheter tillgodosedda
  • Vad är viktigt att tänka på om en person vill få hjälp att överklaga ett avslagsbeslut?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Utbildningsledare
Pia Redlund, socionom.

Kontakt
Frank Åkerman, frank.akerman@helamanniskan.se
eller ring 08-691 06 61.