Att starta & driva sociala företag 2017 (nytt innehåll)


Det finns en stor grupp människor som står långt från arbete, vilket är mycket negativt för självkänsla, integration och privatekonomi. Att lyfta människor ur lång arbetslöshet är därför en av de bästa sociala insatser man kan göra. Därför har intresset för socialt företagande växt bland kyrkor och det har blivit en ny gren inom diakonin.

Ur innehållet:

“Min upptäcktsresa i ett annorlunda företagande som söker Guds rike”  Den tidigare IT-företagaren Mattias Josephson berättar om vägen in i diakonalt  entreprenörskap och  starten av Idéfabriken i Norrköping, -ett nätverk av företag och projekt som gett jobb åt personer med trasslig bakgrund .

”Socialt företagande fungerar bra även på mindre orter”
Pål Nilsson berättar hur han startade det sociala företaget Canville AB i Osby, där man redan efter ett par år kunnat skapa sysselsättning åt ett 15-tal personer.

”Vilka sociala företag finns det i Sverige och hur arbetar de? ”
I Sverige finns 360 registrerade sociala företag som sysselsätter 14 000 personer. Vi ger en översikt över dessa företag och olika affärsidéer som visat sig fungera.

Medverkande:
Mattias Josephson, VD Idéfabriken AB
Pål Nilsson, VD, Canville i Osby AB
Mimmi Edin, Hela Människan
Örjan Wallin, Hela Människan
Börje Carlsson, Hela Människan

Frågor:

Besvaras av: Mimmi Edin, 0765-46 49 01  mimmi.edin@helamanniskan.se
eller Börje Carlsson, 08-691 06 70 borje.carlsson@helamanniskan.se


Att starta & driva sociala företag, 11 okt, 2017 (Nytt innehåll)

Info


Förnamn(*)

Efternamn (*)

Personnummer (*)

Telefon (*)

Din epost (*)

Bekräfta epost (*)

Gatuadress (*)

Ort(*)

Postnummer (*)

Faktureringsadress


Organisation/Företag(*)

Adress(*)

Postnummer (*)

Ort(*)

Mat


Allergier(*)

 Ingen allergi Laktos Nötter Gluten Stenfrukter Vegetarian Vegan

Övriga allergier, beskriv noga

Övrigt som vi behöver veta, beskriv noga


 Jag har läst och godkänner anmälningsvilkoren.

Läs anmälningsvilkoren