Att söka finansiering och bidrag 2.0 (Fristående utbildning) – Utbildningen skjuts fram till våren 2018


Utbildningen skjuts fram till våren 2018. Mer information om datum och tid kommer inom kort,
(2017-09-27)

Det finns många vägar att få finansiering för socialt/diakonalt arbete. Sponsring är vanligt inom idrott och kultur men växer nu inom det sociala området. Under dagen får vi tips hur man får stöd från företag och vad som är viktigt om företagare ska ge bidrag till en verksamhet. Under året har det kommit nya möjligheter att få bidrag till integrationsarbete bland nyanlända. Det finns även möjligheter att få bidrag till arbetsträning, sysselsättning och liknande insatser. Under dagen informerar vi om dessa och andra möjligheter och hur praktiskt man söker dem.

Medverkande:
Pelle Bäckrud, VD för Prisma-koncernen, Tibro
Lena Johansson, VD/CEO och utvecklingsledare, Projekticum AB
Joachim Lundell, insamlingschef, Göteborgs Räddningsmission
Erling Zetterman, Ekumeniska EU-kontoret
Mimmi Edin, Hela Människan
Börje Carlsson, Hela Människan

Frågor:

Besvaras av: Mimmi Edin, 0765-46 49 01  mimmi.edin@helamanniskan.se
eller Börje Carlsson, 08-691 06 70 borje.carlsson@helamanniskan.se