Att formulera sin idé och söka bidrag. Grundutbildning


Att skriva ned en vision eller en projektplan upplevs ofta svårt. Men sådant behövs för att få bidrag. Utbildningen visar hur man kan forma en projektplan eller bidragsansökan som kan ge nya pengar. Med rätt kunskap kan alla skriva bra ansökningar! Utbildningen visar också strategier att söka bidrag för olika arbetsområden. Tidigare deltagare vilken nytta de har haft av utbildningen och några har lyckats få in betydande medel. (max 12 deltagare)

Medverkande:
Erling Zetterman, Ekumeniska EU-kontoret
Mimmi Edin, Hela Människan

Frågor:

Besvaras av: Mimmi Edin, 0765-46 49 01  mimmi.edin@helamanniskan.se
eller Börje Carlsson, 08-691 06 70 borje.carlsson@helamanniskan.se


Att formulera sin idé och söka bidrag. Grundutbildning, Göteborg 22 nov

Info


Förnamn(*)

Efternamn (*)

Personnummer (*)

Telefon (*)

Din epost (*)

Bekräfta epost (*)

Gatuadress (*)

Ort(*)

Postnummer (*)

Faktureringsadress


Organisation/Företag(*)

Adress(*)

Postnummer (*)

Ort(*)

Mat


Allergier(*)

 Ingen allergi Laktos Nötter Gluten Stenfrukter Vegetarian Vegan

Övriga allergier, beskriv noga

Övrigt som vi behöver veta, beskriv noga


 Jag har läst och godkänner anmälningsvilkoren.

Läs anmälningsvilkoren