Att söka bidrag och finansiering 2.0 (Ny fristående kurs)


Det finns många vägar att få finansiering för socialt/diakonalt arbete. Sponsorstöd från företag är en vanlig inkomstkälla inom idrott och kultur men växer nu även på det sociala området. Under dagen får vi tips hur man kan få ekonomiskt stöd från företag och vad som är viktigt om en företagare ska ge bidrag till en verksamhet.

Under det senaste året har det kommit nya möjligheter att få bidrag till integrationsarbete bland nyanlända.  Det finns även olika möjligheter att få finansiering till insatser som arbetsträning, sysselsättning och liknande. Under dagen informerar vi om dessa och andra möjligheter och hur praktiskt man söker dem.

Medverkande:
Pelle Bäckrud, VD för Prisma-koncernen, Tibro som i flera år har i åratal arbetat aktivt med sponsring
Joachim Lundell, insamlingschef, Göteborgs Räddningsmission
Lena Johansson, VD/CEO och utvecklingsledare, Projekticum AB
samt
Erling Zetterman, Mimmi Edin och Börje Carlsson, Hela Människan

Frågor:
Besvaras av: Mimmi Edin, 0765-46 49 01  mimmi.edin@helamanniskan.se
eller Börje Carlsson, 08-691 06 70 borje.carlsson@helamanniskan.se


Att söka bidrag och finansiering 2.0 - Göteborg 28 feb, 2018

Info


Förnamn(*)

Efternamn (*)

Personnummer (*)

Telefon (*)

Din epost (*)

Bekräfta epost (*)

Gatuadress (*)

Ort(*)

Postnummer (*)

Faktureringsadress


Organisation/Företag(*)

Adress(*)

Postnummer (*)

Ort(*)

Mat


Allergier(*)

 Ingen allergi Laktos Nötter Gluten Stenfrukter Vegetarian Vegan

Övriga allergier, beskriv noga

Övrigt som vi behöver veta, beskriv noga


 Jag har läst och godkänner anmälningsvilkoren.

Läs anmälningsvilkoren