Arbetsinriktad diakoni


En nätverksdag för verksamheter som möter människor utan arbete. Där man har/har intresse av arbete med arbetsintegration sysselsättning eller rehabiliterande insatser för denna målgrupp

I Sverige har arbetet en stor betydelse för oss människor. Arbetet ger oss en viktig gemenskapsyta, den kan ge oss ekonomisk frihet och status/självkänsla. Att under lång tid vara utan arbete är mycket påfrestande. En av de bästa diakonala insatser man kan göra för människor är därför att ge dem hjälp att komma närmare arbetslivet, att öka deras möjligheter att hitta och behålla ett arbete.

Under dagen får vi tillsammans arbeta med frågor kring arbete, sysselsättning och rehabiliterande verksamhet för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi kommer också att förmedla den senast tillgängliga informationen om vad som händer på detta område inom Arbetsförmedlingen och andra myndigheter

Medverkande:
Mats Wåhleman, enhetschef, Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem
Mimmi Edin och Erling Zetterman, Hela Människan samt andra resurspersoner

Frågor:
Besvaras av: Mimmi Edin, 0765-46 49 01  mimmi.edin@helamanniskan.se


Arbetsinriktad diakoni - Stockholm 10 april, 2018

Info


Förnamn(*)

Efternamn (*)

Personnummer (*)

Telefon (*)

Din epost (*)

Bekräfta epost (*)

Gatuadress (*)

Ort(*)

Postnummer (*)

Faktureringsadress


Organisation/Företag(*)

Adress(*)

Postnummer (*)

Ort(*)

Mat


Allergier(*)

 Ingen allergi Laktos Nötter Gluten Stenfrukter Vegetarian Vegan

Övriga allergier, beskriv noga

Övrigt som vi behöver veta, beskriv noga


 Jag har läst och godkänner anmälningsvilkoren.

Läs anmälningsvilkoren