En arbetsdag kring IOP-avtal för enheter i Hela Människan


En dag där vi får arbeta med frågor kring IOP-Idéburet Offentligt Partnerskap och tillsammans kan diskutera praktiska frågor kring innehåll och upprättande av avtal. Dagen hålls hos Hela Människan-Ria Lerum och enheten hanterar det praktiska värdskapet.

Medverkande:
Mimmi Edin, Hela Människan
Erling Zetterman, Ekumeniska EU-kontoret
Börje Carlsson, Hela Människan

Frågor:

Besvaras av: Mimmi Edin, 0765-46 49 01  mimmi.edin@helamanniskan.se
eller Börje Carlsson, 08-691 06 70 borje.carlsson@helamanniskan.se
Eller Christine Jomansson, christine.jomansson@helamanniskan.se (praktiska frågor kring kursdagen)