Ambassadör för Äldres hälsa och alkohol


Om du vill medverka till att sprida Hela Människans budskap om ett gott åldrande – med guldkant utan riskbruk av alkohol – då är du välkommen till kostnadsfri utbildning för att bli vår ambassadör.

Hela Människan Sverige har sedan år 2013 arbetat med projekt för att sätta ljuset på äldres ökande alkoholkonsumtion. Vi har tagit fram studiematerial, filmer och en vetenskaplig rapport som belyser fakta kring alkoholbruk bland äldre, konsekvenser av konsumtion och riskbruk. Nu vill vi med hjälp av utbildade ambassadörer sprida information, kunskap och material vidare, på många arenor.

Ambassadörskap handlar om:
•    att ha viss kunskap om och förståelse för hur alkoholbruk bland äldre ser ut idag,
•    att vilja förmedla information om äldres alkoholbruk och hälsa relaterad till alkohol,
•    att göra insatser i sammanhang man själv befinner sig i och väljer att vända sig till.

Utbildningsdagen ger viss faktakunskap, men framför allt pedagogiska verktyg och material för att kunna sprida information och bilda opinion. Du kan efter utbildningen vara verksam på de arenor och i de sammanhang där du finns eller tar initiativ, genom exempelvis föreläsningar och studiecirklar.

För att försäkra oss om att få ett ambassadörskap med den kvalitet vi önskar får du i samband med utbildningen skriva på ett dokument där du bejakar vår värdegrund för ambassadörskap och hur vi förväntar oss att du agerar som ambassadör. Kortfattat innebär det att du tar ansvar för att på ett pedagogiskt och tilltalande sätt, utan pekpinnar eller krav på helnykterhet, för fram budskapet som Hela Människan vill förmedla; dvs värdet av att som äldre ha ett informerat, reflekterat och medvetet förhållningssätt till alkohol. Med genomgången utbildning och påskrivet dokument får du ett intyg om att du är vår ambassadör.

Du ska innan utbildningen via hemsidan www.helamanniskan.se/vad-gor-vi/nationella-projekt/aldres-halsa-och-alkohol/ läsa om det arbete och titta på det material som Hela Människan Sverige gjort inom området Äldres hälsa och alkohol. Du som anmäler dig kommer efter anmälningstidens utgång att få mer instruktion om hur du förbereder dig. Under utbildningsdagen kommer delar av materialet att tas upp för dialog och materialet blir del av din verktygslåda som ambassadör.

Kontakt: Annika Andreasson, projektledare, annika.andreasson@helamanniskan.se, 076-775 96 67