Utbildningar


Att formulera sin verksamhetsidé och söka bidrag till den

Göteborg - 22 mars, 2017

Att skriva ned en vision eller en projektplan upplevs ofta svårt. Men det är nödvändigt för att kunna söka bidrag. Kursen visar hur man kan forma en projektplan eller bidragsansökan som kan ge de resurser man behöver. Med rätt kunskap kan alla skriva bra ansökningar! Kursen visar också olika strategier att få bidrag och hur man hittar lämpliga finansieringsvägar för olika arbetsområden. Tidigare deltagare har berättat vilken nytta de haft av kursen och några har lyckats få betydande medel.

Secondhand utbildning (del 2)

Hela Människan Gislaved - 24 mars, 2017

En endagars fördjupningsutbildning för alla som genomgått del 1 av second handutbildningen i Hela Människan och som arbetar som arbetsledare eller chef eller sitter i en ledningsgrupp, eller motsvarande för en secondhandbutik.

Leva – inte bara överleva

Stockholm, Klubbensborg - 16 maj, 2017

Ett handledningsmaterial för ledare som vill arbeta med vuxna som har levt eller lever i en familj eller i en miljö med negativt livsmönster till exempel missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet

Chef i Hela Människan – en grundutbildning

Stockholm - 31 maj, 2017

Kursen vänder sig till dig som nyligen fått chefsansvar inom Hela Människan men också till dig som känner att du behöver fräscha upp dina kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljöarbete, policyfrågor etc. Det kan kosta mycket pengar och arbete om man gör formella fel inom arbetsrätt och arbetsmiljö.