Utbildningar


Att formulera sin verksamhetsidé och söka bidrag till den

Göteborg - 22 mars, 2017

Att skriva ned en vision eller en projektplan upplevs ofta svårt. Men det är nödvändigt för att kunna söka bidrag. Kursen visar hur man kan forma en projektplan eller bidragsansökan som kan ge de resurser man behöver. Med rätt kunskap kan alla skriva bra ansökningar! Kursen visar också olika strategier att få bidrag och hur man hittar lämpliga finansieringsvägar för olika arbetsområden. Tidigare deltagare har berättat vilken nytta de haft av kursen och några har lyckats få betydande medel.