Utbildningar


Secondhand utbildning (del 2)

Hela Människan Gislaved - 24 mars, 2017

En endagars fördjupningsutbildning för alla som genomgått del 1 av second handutbildningen i Hela Människan och som arbetar som arbetsledare eller chef eller sitter i en ledningsgrupp, eller motsvarande för en secondhandbutik.

Leva – inte bara överleva

Stockholm, Klubbensborg - 16 maj, 2017

Ett handledningsmaterial för ledare som vill arbeta med vuxna som har levt eller lever i en familj eller i en miljö med negativt livsmönster till exempel missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet

Chef i Hela Människan – en grundutbildning

Stockholm - 31 maj, 2017

Kursen vänder sig till dig som nyligen fått chefsansvar inom Hela Människan men också till dig som känner att du behöver fräscha upp dina kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljöarbete, policyfrågor etc. Det kan kosta mycket pengar och arbete om man gör formella fel inom arbetsrätt och arbetsmiljö.