Utbildningar


Socialt Entreprenörskap – i kyrka och samhälle

June Folkhögskola, - 28 augusti, 2017

Vill du: Lösa problem för människor? Göra skillnad för människor och grupper med behov? Hitta en lösning på samhällsutmaningar? Få hjälp med hur lösningen ska se ut? Vara tillsammans med kreativa entreprenörer? […]

Utbildningsdag om IOP – Idéburet offentligt partnerskap

Tumba, Stockholm - 21 september, 2017

Ideburet Offentligt Partnerskap är en samverkansform och ett alternativ till offentlig upphandling som passar bra för kyrkor och ideella föreningar som gör samhällsinsatser. Antalet IOP-avtal ökar nu snabbt i landet och många ideella ledare önskar få veta mer om detta för att vara bättre förberedda om man själv skulle få teckna IOP-avtal. Vi har verkligt kunniga föreläsare med gedigen erfarenhet av ämnet. Ludvig Sandberg som var med och tog fram själva avtalsformen samt Emil Mattson som deltagit i Sveriges hittills största IOP som omsatt flera hundra mkr. Under dagen kommer deltagarna att få en god beskrivning av vad IOP är och vad man behöver tänka på när man ska teckna avtal.

Suntprat – Nordisk konferens

Stockholm - 27 september, 2017

Skapa förtroende och sunda samtal med unga om alkohol, droger, sex, porr, datorspelande och sociala nätverk för att förebygga beroende. Till dig som arbetar med unga – ideellt eller i din tjänst – och vill inspireras att arbeta med dessa frågor.

Att starta & driva sociala företag 2017 (nytt innehåll)

Stockholm - 11 oktober, 2017

Det finns en stor grupp människor som står långt från arbete, vilket är mycket negativt för självkänsla, integration och privatekonomi. Att lyfta människor ur lång arbetslöshet är därför en av de bästa sociala insatser man kan göra. Därför har intresset för socialt företagande växt bland kyrkor och det har blivit en ny gren inom diakonin.