Utbildningar


Arbetsinriktad diakoni

Stockholm - 10 april, 2018

En nätverksdag för verksamheter som möter människor utan arbete. Där man har/har intresse av arbete med arbetsintegration sysselsättning eller rehabiliterande insatser för denna målgrupp

Chef i Hela Människan

Stockholm - 30 maj, 2018

Kursen vänder sig till dig som nyligen fått chefsansvar inom Hela Människan men också till dig som känner att du behöver fräscha upp dina kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljöarbete, policyfrågor etc. Det kan kosta mycket pengar och arbete om man gör formella fel inom arbetsrätt och arbetsmiljö.