Utbildningar


Chef i Hela Människan – en grundutbildning

Stockholm - 6 december, 2017

Kursen vänder sig till dig som nyligen fått chefsansvar inom Hela Människan men också till dig som känner att du behöver fräscha upp dina kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljöarbete, policyfrågor etc. Det kan kosta mycket pengar och arbete om man gör formella fel inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Leva – inte bara överleva

Örebro - 21 februari, 2018

Ett handledningsmaterial för ledare som vill arbeta med vuxna som har levt eller lever i en familj eller i en miljö med negativt livsmönster till exempel missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet

Att söka bidrag och finansiering 2.0 (Ny fristående kurs)

Göteborg - 28 februari, 2018

Det finns många vägar att få finansiering för socialt/diakonalt arbete. Sponsorstöd från företag är en vanlig inkomstkälla inom idrott och kultur men växer nu även på det sociala området. Under dagen får vi tips hur man kan få ekonomiskt stöd från företag och vad som är viktigt om en företagare ska ge bidrag till en verksamhet.

Att driva och utveckla boenden för hemlösa

Stockholm och Sollentuna - 13 mars, 2018

Att driva boende för hemlösa är ofta utmanande. Det gäller att skapa en fungerande verksamhet för människor i en mycket utsatt situation, där det ofta även finns missbruk och psykisk ohälsa. Samtidigt måste personal och volontärer få en trygg arbetsmiljö och verksamheten bli ekonomiskt hållbar.

Arbetsinriktad diakoni

Stockholm - 10 april, 2018

En nätverksdag för verksamheter som möter människor utan arbete. Där man har/har intresse av arbete med arbetsintegration sysselsättning eller rehabiliterande insatser för denna målgrupp