Utbildningar


Release Lina och Linus

Göteborg - 22 maj, 2019

Välkomna till en eftermiddag med barn i fokus!

Hur möjliggör vi för barn att berätta om sin utsatthet och deras rätt att bli lyssnade på?

Ledarutbildning Lina och Linus

Göteborg - 1 oktober, 2019

Omfattning: Utbildningen omfattar sex heldagar varav de tre första dagarna är en basutbildning för stödgruppsledare som är gemensam med de som också kommer att arbeta med vuxenstöd. De resterande tre dagarna är en fördjupning där Lina och Linus metodmaterial är i fokus och där föreläsningar och ledarträning handlar om barn med olika krångel och trassel. Utbildningen innehåller också en uppgift mellan kurstillfällena samt stödjande samtal vid start av barngrupp.