Utbildningar


Förskolan spelar roll

Stockholm - 12 februari, 2018

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol. Detta uppmärksammar vi varje år under den nationella uppmärksamhetsveckan ”Spela Roll”. Ju tidigare någon uppmärksammar barnen och börjar arbeta för deras bästa, desto bättre förutsättningar har barnen att växa upp till friska och starka vuxna. Barnens bästa handlar bland annat om rätten till god omvårdnad och trygghet samt en uppväxt fri från missbruk av alkohol och andra droger.

Leva – inte bara överleva

Örebro - 21 februari, 2018

Ett handledningsmaterial för ledare som vill arbeta med vuxna som har levt eller lever i en familj eller i en miljö med negativt livsmönster till exempel missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet

Att söka bidrag och finansiering 2.0 (Ny fristående kurs)

Göteborg - 28 februari, 2018

Det finns många vägar att få finansiering för socialt/diakonalt arbete. Sponsorstöd från företag är en vanlig inkomstkälla inom idrott och kultur men växer nu även på det sociala området. Under dagen får vi tips hur man kan få ekonomiskt stöd från företag och vad som är viktigt om en företagare ska ge bidrag till en verksamhet.

Att driva och utveckla boenden för hemlösa

Stockholm och Sollentuna - 13 mars, 2018

Att driva boende för hemlösa är ofta utmanande. Det gäller att skapa en fungerande verksamhet för människor i en mycket utsatt situation, där det ofta även finns missbruk och psykisk ohälsa. Samtidigt måste personal och volontärer få en trygg arbetsmiljö och verksamheten bli ekonomiskt hållbar.

Arbetsinriktad diakoni

Stockholm - 10 april, 2018

En nätverksdag för verksamheter som möter människor utan arbete. Där man har/har intresse av arbete med arbetsintegration sysselsättning eller rehabiliterande insatser för denna målgrupp