Utbildningar


Hela Människans årsstämma 2017

Stockholm - 5 maj, 2017

Hela Människans huvudmän och lokala enheters företrädare, hälsas välkomna till årsstämman 5 – 6 maj 2017. Det är en mötesplats för inspiration, beslut och fest.

Leva – inte bara överleva

Stockholm, Klubbensborg - 16 maj, 2017

Ett handledningsmaterial för ledare som vill arbeta med vuxna som har levt eller lever i en familj eller i en miljö med negativt livsmönster till exempel missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet

Chef i Hela Människan – en grundutbildning

Stockholm - 31 maj, 2017

Kursen vänder sig till dig som nyligen fått chefsansvar inom Hela Människan men också till dig som känner att du behöver fräscha upp dina kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljöarbete, policyfrågor etc. Det kan kosta mycket pengar och arbete om man gör formella fel inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Socialt Entreprenörskap – i kyrka och samhälle

June Folkhögskola, - 28 augusti, 2017

Vill du: Lösa problem för människor? Göra skillnad för människor och grupper med behov? Hitta en lösning på samhällsutmaningar? Få hjälp med hur lösningen ska se ut? Vara tillsammans med kreativa entreprenörer? […]