Utbildningar


Spela roll 2019

Stockholm - 13 februari, 2019

2019 års uppmärksamhetsvecka belyser hur samverkan mellan olika verksamheter och samhällsaktörer spelar roll för barn till föräldrar som dricker för mycket. Inom ramen för detta lyfter kampanjen fram familjecentralen som exempel på […]

Release Lina och Linus

Göteborg - 22 maj, 2019

Välkomna till en eftermiddag med barn i fokus!

Hur möjliggör vi för barn att berätta om sin utsatthet och deras rätt att bli lyssnade på?

Chef i Hela Människan – en grundutbildning

Stockholm - 3 juni, 2019

Kursen vänder sig till dig som nyligen fått chefsansvar inom Hela Människan men också till dig som känner att du behöver fräscha upp dina kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljöarbete, policyfrågor etc. Det kan kosta mycket pengar och arbete om man gör formella fel inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Ledarutbildning Lina och Linus

Göteborg - 1 oktober, 2019

Omfattning: Utbildningen omfattar sex heldagar varav de tre första dagarna är en basutbildning för stödgruppsledare som är gemensam med de som också kommer att arbeta med vuxenstöd. De resterande tre dagarna är en fördjupning där Lina och Linus metodmaterial är i fokus och där föreläsningar och ledarträning handlar om barn med olika krångel och trassel. Utbildningen innehåller också en uppgift mellan kurstillfällena samt stödjande samtal vid start av barngrupp.