Nationella projekt


Familjearbete

Familjearbete är ett samlande uttryck för flera verksamhetsgrenar inom Hela Människan. Vi vill att alla verksamheter ska genomsyras av att se med brett familjeperspektiv. Det gäller oavsett ålder hos dem vi möter – barn, ungdomar och vuxna.

Kyrkligt Entreprenörskap

Kyrkligt Entreprenörskap (KE) är ett samarbete mellan Ekumeniska EU-kontoret och Hela Människan Sverige och har som övergripande syfte att förbättra förutsättningarna för landets kyrkor och kyrkliga organisationer att fungera som leverantörer av vård- och omsorgstjänster.

Äldres hälsa och alkohol

Hela Människan Sverige har fått medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden och Folkhälsomyndigheten vilket möjliggjort flera projekt inom området äldres hälsa och alkohol. Studiematerial och filmer är framtagna, som ger fakta kring alkohol och belyser konsekvenserna av för hög alkoholkonsumtion bland äldre. Tillsammans med Karolinska institutet och professor Sven Andréasson har en forskningsöversikt genomförts för att sammanställa vad forskningen säger om äldre och alkohol.

Samverkan med Kriminalvården

Hela Människan samverkar med Kriminalvården genom att förbereda Kriminalvårdens klienter inför frigivning eller med stödjande insatser efter frigivningen. Det kan vara i form av studiecirkeln ”Bättre framtid”, motivationsprogram, stöd i form av boende för anhöriga som besöker en släkting eller stöd i praktiska frågor i samband med frigivningen.