Nationell verksamhet


Familjearbete

Familjearbete är ett samlande uttryck för flera verksamhetsgrenar inom Hela Människan. Vi vill att alla verksamheter ska genomsyras av att se med brett familjeperspektiv. Det gäller oavsett ålder hos dem vi möter – barn, ungdomar och vuxna.

Äldres hälsa och alkohol

Hela Människan Sverige har fått medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden och Folkhälsomyndigheten vilket möjliggjort flera projekt inom området äldres hälsa och alkohol.

Suntprat

Suntprat är Hela Människan och Equmenias gemensamma projekt som syftar till att förebygga beroende.
Det vill vi göra genom ett förtroendeskapande arbete bland unga.

Samverkan med Kriminalvården

Hela Människan samverkar med Kriminalvården genom att förbereda Kriminalvårdens klienter inför frigivning eller med stödjande insatser efter frigivningen.