Hela Människan (RIA) i Hudiksvall-Nordanstig söker föreståndare/verksamhetschef

(Tjänsten är för närvarande på 80%)

Som ledare för verksamheten kommer du att möta många olika uppgifter och ansvarsområden. Verksamhetens grund är den öppna verksamheten på RIA-gården, centralt i Hudiksvall. Där möter vi våra gäster och bygger relationer. Fikabordet och det goda samtalet är viktiga delar av verksamheten. Till detta så finns det många olika frågor och uppgifter som handlar om hjälp och stöd till människor i utsatta livssituationer.

Du blir arbetsledare för några anställda medarbetare. Finns också några volontärer som bidrar i verksamheten.

Du jobbar tillsammans med en aktiv styrelse med representation från verksamhetens huvudmän (kyrkor och församlingar). Du har flera uppgifter i att ha kontakt med myndigheter, nätverket av huvudmän, samarbetspartners och övriga intressenter.

Önskade kvalifikationer/erfarenheter:

  • Social, diakonal eller annan lämplig utbildning
  • Du kan också rustat dig för uppgiften utifrån andra bakgrunder och erfarenheter
  • Erfarenhet av att möta människor med missbruksproblem och/eller andra bakgrunder till en utsatt livssituation
  • Erfarenhet av både praktiskt och strategiskt (opinionsbildning, mobilisering, utveckling) socialt arbete
  • Vana att arbeta med eget ekonomiskt ansvar som attestering, uppföljning, rekvirerande av bidrag, etc, (för den löpande redovisningen anlitar vi en bokföringsbyrå)
  • Erfarenhet från brett ekumeniskt arbete
  • Erfarenhet av arbetsledning
  • Mycket god samarbetsförmåga

Vi förutsätter att du har en personlig kristen tro och har en god förmåga att samarbeta med församlingar från olika samfund. Du ska ha en genomreflekterad nykter livsstil och dela Hela Människans värderingar.

Ansökan:
Skickas via E-post till ordförande Staffan Lindvall staflind@hotmail.com senast 2021 01 22.
Ansökan ska innehålla ett CV och ett kortare personligt brev. Eventuella referenser tas i steg två efter att vi valt huvudkandidater.

Ytterligare information:
Staffan Lindvall, ordförande 070 689 95 13
Pärlennart Larsson, nuvarande föreståndare 070 634 40 60