Lediga tjänster i Jönköping och Falun

Hela Människan Jönköping söker biträdande verksamhetschef 100 % och omsorgsassistent till boendeenhet 50 % med ev. möjlighet till utökning.

Hela Människan Ria Falun söker ny verksamhetschef - se info nedanför platsannonserna från Jönköping.

 

Information om tjänsterna och ansökningsförfarandet finns på www.helamanniskan.se/jonkoping

Hela Människan Jönköping söker biträdande verksamhetschef 100 %

Som biträdande verksamhetschef kommer du att ha personalansvar för hela verksamheten vilket inkluderar fast anställd personal, volontärer samt deltagare i arbetsrehabilitering.

Hela Människan Jönköping har i dagsläget 13 fast anställda, c:a 80 volontärer i olika verksamhetsgrenar och 10-12 deltagare i arbetsrehabilitering.

I tjänsten ingår förutom personalansvar att biträda/vikariera för ordinarie verksamhetschef samt att var 6:e vecka tjänstgöra i den verksamhetsberedskap som finns. Verksamhetsberedskapen inkluderar aktiv tjänst lördag och söndag kl.9-13.

Erfarenhet och utbildning inom ett eller flera av nämnda områden: Personaladministration, ledarskap, kommunikation, konflikthantering, motivationsarbete.

Kontakter inom/erfarenheter av: Kyrklig verksamhet, kommunal verksamhet, näringslivsverksamhet är meriterande.

Hela Människan Jönköping söker omsorgsassistent till boendeenhet 50 % med ev. möjlighet till utökning

Som omsorgsassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att finnas inom vår boendeenhet. Boendeenheten består i dagsläget av två boenden för bostadslösa med icke känd missbruksproblematik. Tillsammans med kollega kommer du att ge stöd och vägledning till den enskilde individen i boendet genom att motivera, handleda, vara behjälplig i boendesök, kontakter med myndigheter och med praktiska insatser som städ och tvätt. Arbetet är variationsrikt och förutsätter förmåga till gott samarbete, självständighet, ansvar och flexibilitet.

 

Tjänsterna är tillsvidareanställningar med inledande provtjänstgöring på 6 månader

Vi förutsätter att Du delar Hela Människans värdegrund ”Hela människan-hela livet”.

Frågor rörande tjänsterna kan fr.o.m. 19 augusti besvaras av verksamhetschef Gunnar Dahlqvist. Tel. 070-880 67 48.

Personalrepresentant är Helena Jonasson. Tel 070-854 52 53

Övrig information info.jonkoping@helamanniskan.se

Senaste ansökningsdatum: 2019-09-01

Ansökan med CV skickas till: Hela Människan Västra storgatan 46, 553 15 Jönköping.
gunnar.dahlqvist@helamanniskan.se

 

Ria – Hela Människan Falun söker verksamhetschef

Vill Du vara med och tillsammans med styrelse, huvudmän och övrig personal utveckla vår verksamhet?

Vi söker ny verksamhetschef då vår nuvarande chef går i pension. Vi tror att Du är utbildad socionom, pastor/präst, diakon eller har motsvarande utbildning. Du bör ha flera års erfarenhet av socialt arbete. Du får ansvar för verksamheten i sin helhet vilket innebär att Du ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål som finns. Du har personalansvar, budget- och ekonomiansvar samt administrativa uppgifter. Viktigt är också att underhålla och utveckla våra kontakter med myndigheter, huvudmän och bidragsgivare.

Du delar Hela Människans grundvärderingar, har en kristen livssyn och en ekumenisk öppenhet.

Du har en uttalad vilja och social förmåga att möta och stötta våra besökare.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi ser gärna att Du kan tillträda tjänsten i mitten av januari 2020.

Skicka in din ansökan, med löneanspråk, senast 20 september.

Vill Du veta mer? Kontakta gärna någon i vår styrelse:
Ordförande David Fritzson 073-030 77 01
Ledamot Elisabeth Rooth Eriksson 070-347 18 11
Ledamot Paul John 073-808 48 37

Ansökan skickas till:
RIA-Hela Människan Falun
Ordf. David Fritzson
Kristinegatan 17
791 60 Falun

Email: davidfritzson@hotmail.com

Välkommen med din ansökan!