Hela Människan Småland samt Enköping söker personal

Hela Människan Småland söker en konsulent 80 % och Hela Människan Enköping söker en föreståndare 100 %

Kort om konsulenttjänsten i Småland:

Dina arbetsuppgifter innebär bl a

  • Administration av föreningens arbete
  • Identifiera möjliga gåvogivare och fonder för bidragsansökningar
  • Skriva projektansökningar samt utveckla och driva projekt
  • Inspirera församlingar och ungdomsgrupper om och för socialt engagemang
  • Bidra till opinions- och påverkansarbete kring ett minskat alkohol- och drogbruk och för ett ökat socialt/diakonalt engagemang
  • Organisera föreläsningar och utbildningar efter behov
  • Nätverka och skapa goda kontakter med andra aktörer inom socialt utvecklingsarbete som myndigheter, kyrkor samt kommunal och ideell verksamhet

Mer info om tjänsten och sista ansökningsdag hittar du på Hela Människan Smålands hemsida: www.helamanniskan.se/smaland

 

Kort om föreståndartjänsten i Enköping:

Vi tror att den vi söker har en utbildning som socionom eller sjuksköterska, skötare eller liknade med inriktning på socialt arbete inom missbruk och psykisk ohälsa. Du bör ha erfarenhet av arbetsledning och chefskap.

Mer info om tjänsten och sista ansökningsdag hittar du på Hela Människan Enköpings hemsida:
http://helamanniskan.se/enkoping/torbjorn-mannehed-slutar-vi-soker-hans-eftertradare/