Arrangerad bild. Inom projektet "Äldres hälsa och alkohol" har bland annat en forskningsöversikt genomförts för att sammanställa vad forskningen säger om äldre och alkohol.