Anders Persson, ordförande
Frank Åkerman, generalsekreterare

Insändare Gårdsförsäljning

Systembolagets VD Magdalena Gerger skickade 2017-09-20 ett öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter angående gårdsförsäljning av alkohol. Hela Människan Sverige gör därför följande inlägg i denna fråga:

Diskussionen om gårdsförsäljning av alkohol har fler bottnar än vad enskilda vinbönder lyfter fram – i eget syfte. Hela Människan vill därför bredda samtalet och lyfter idag frågan om riskbruk, i alla åldrar.

I början av 1800-talet var Sverige och många andra länder mycket hårt drabbade av alkoholmissbruk. Hembränning var tillåten och brännvinet flödade, det förekom t.o.m. att delar av lönen kunde utgå i form av brännvin. Man uppskattar att alkoholkonsumtionen kan ha varit 3–5 gånger högre än i våra dagar. Detta medförde stora problem, speciellt för kvinnor och barn i familjer där männen var alkoholiserade. Inför en folkomröstning om ett allmänt alkoholförbud, som skulle hållas i augusti 1922, bildades Riksutskottet för De Kristnas Förbudsrörelse, som är grunden för organisationen DKSN – ”De kristna samfundens nykterhetsrörelse” – som idag kallas Hela Människan.

Detta är historia men historien kan upprepas. Debatten kring gårdsförsäljning av alkohol är viktig men inte i relation till frågan om en levande landsbygd. Det finns alltid mängder av försvar för det ena eller andra beslutet. Beroende på vilken linje man företräder så speglar det sig i argumentationen. Så även i detta fall. Hela Människan menar att det ytterst handlar om förutsättningarna för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik. Ett antal vinbönder med en produktion i begränsad omfattning kullkastar inte den svenska folkhälsan, men i längden påverkas alkoholmonopolets möjligheter att vara en sund alkoholpolitisk aktör där målet är att begränsa den totala alkoholkonsumtionen. Vi har idag en försäljning utan vinstintresse med ett stort fokus på ansvaret i all form av alkoholförsäljning. Systembolagets tre instrument – tillgänglighet, pris och reglerad marknadsföring är de mest effektiva sätten för att minska alkoholkonsumtionen, enligt världshälsoorganisationen WHA.

Alkoholforskningen är viktig. Den bygger på kunskap om hur alkoholen påverkar oss alla. Systembolaget stödjer idag ett stort antal alkoholforskningsprojekt som får medel via ett oberoende alkoholforskningsråd. Sedan år 2005 finns även dotterbolaget IQ, som helt oberoende från moderbolaget arbetar för ett smartare och sundare förhållningssätt till alkohol i det svenska samhället. Hela Människan och IQ har genomfört utbildningar och en konferens för att belysa frågan om ungas alkoholvanor och risker med ovanor.

Alkohol är ett folkhälsoproblem som kostar många miljarder varje år. Därtill skador, sjukdom och våld i alkoholens spår. Inom Hela Människan möter vi barn och ungdomar som växer upp i familjer där någon missbrukar alkohol. Vi ser och vet konsekvenserna av att växa upp i dessa miljöer. Vi möter en bråkdel av de nära en miljon människor i Sverige som idag är vuxna, men som har erfarenheten av att växa upp i en familj där det fanns ett missbruk.

Hela Människans mål är inte att skruva tillbaka tiden till 1922 och driva frågan om en ny folkomröstning om ett allmänt alkoholförbud. Vi ingår i kören som menar att ett ja till gårdsförsäljning skulle hota det svenska alkoholmonopolet och därmed alla de skyddsåtgärder som ingår i monopolets ansvar. Vi menar att kunskapen om riskbruk av alkohol ska spridas än mer och att Systembolagets ansvar att bidra till denna kunskapsspridning, är viktig för att minska det folkhälsoproblem som alkoholen är. I detta kan Systembolaget och Hela Människan mötas och gå hand i hand.

Anders Persson
Ordförande
Hela Människan Sverige
Frank Åkerman 
Generalsekreterare
Hela Människan Sverige