Riahuset ”Grindstugan” finns på Tullgatan 36 och har öppet mellan klockan åtta och tolv alla vardagar i veckan. (Vissa veckor under sommaren håller man dock stängt).
Skylten på Riahuset som ligger på Tullgatan 36.
Från vänster: Sonja Törneke, Yvonne Sundén & Elisabeth Lago från Hela Människan Ria Borgholm
Secondhandbutiken ligger på Västra Kyrkogatan 28 – vid torget – i Borgholm.
Verksamhetschef Elisabeth Lago

Mer om Hela Människan Ria Borgholm

Till den öppna verksamheten kommer människor främst från olika socialt utsatta situationer, det kan handla om missbruksproblematik eller psykisk ohälsa eller att man helt enkelt trivs i den varma miljö som Ria erbjuder.

Den öppna Ria-verksamheten tar emot cirka 10-15 gäster varje dag de har öppet. Förutom frukost och gemenskap har man gemenskapskvällar på torsdagar (från och med september) där en gäst besöker oss och har något program.  De sjunger, fikar och har en andakt.

På Ria likväl som på secondhandbutiken handlar det om att se och bekräfta människor.

Personal och volontärer hälsar alltid med namn om möjligt, de finns också som stöd i vardagen, de kan handla om samtal om vardagliga ting till att någon behöver hjälp med myndighetskontakter. En morgonbön hålls klockan 09.30 för de som vill och vill man inte ha denna del dyker man upp klockan tio istället.

– Vi har många gäster som inte har någon familj eller kontakt med familjen, ibland har de inget umgänge i övrigt heller, stunderna när man sitter och snackar på Ria blir väldigt värdefulla, berättar verksamhetschef Elisabeth Lago.

Hon berättar också att Hela Människan Ria Borgholms vision är att alla besökare ska bli hörda, sedda och bekräftade och att de ska få något i magen om de vill det. Till Ria kan man komma som man är.
Varje dag ber man Sinnesrobönen, något som är mycket uppskattat.

– Många mår bra att få höra bönen, de gör det lättare att ta varje dag i taget och förstå att livet inte alltid är lätt att leva. Det viktigaste budskapet som vi också ger är att alla är älskade som de är.

Vi försöker skämma bort våra gäster så mycket det går, kokar gröt och fixar fina mackor och ger möjlighet till samtal om vardagsting eller av mer allvarlig natur, beskriver Elisabeth.

Ett uppskattat inslag i verksamheten är Café Rut som är en verksamhet för kvinnor. Kvinnor som vill ha en gemenskap, som inte alltid mår så bra eller som lever eller har levt i en allmän utsatt livssituation.

– Vi samtalar, pysslar och fikar tillsammans. Det finns inga krav på att delta i pyssel eller samtal utan du kan bara komma dit och ”vara” också. Det finns ett stort behov av dessa träffpunkter, beskriver Elisabeth.

Elisabeth berättar att de drömmer om att integrera Ria och secondhandbutiken ännu mer, som att om några av Ria-gästerna har en bra dag, kan de hjälpa till att bära ut en soffa till en kund. Till detta behövs först en större butik och Rias lokaler ännu mer i anslutning till butiken. Det finns även behov av någon verksamhet likt Rut fast för män i socialt utsatta situationer, då Elisabeth tror ensamheten inom denna grupp är ännu större.

Många av de gäster som besöker Ria lever med ångest och psykisk ohälsa, ibland kan det även komma in gäster som inte är nyktra:

– Våra dagar är ibland som en balansgång men jag tycker ändå vi har lyckats skapa en miljö som är väldigt tillåtande. Det är som om människor känner ”här är jag trygg” vilket leder till att våra besökare har tålamod och överseende för det mesta.

Elisabeth berättar att man nyligen köpte in en hårklippningsapparat, vilket gör att man har kunnat klippa gästernas hår:

– Det är mycket uppskattat och ger ett mervärde till våra gäster. En kvinna hjälpte vi även till att färga håret på, vilket har gett det lilla extra som de absolut inte är vana vid.

Riahuset ”Grindstugan” finns på Tullgatan 36 och har öppet mellan klockan åtta och tolv alla vardagar i veckan.

Text och foto: Daniel Ryderholm