Pressmeddelande: Mia Nilson ny generalsekreterare för Hela Människan Sverige

Styrelsen för Hela Människan Sverige har beslutat att utse Mia Nilson till ny generalsekreterare. Mia Nilson efterträder Frank Åkerman och kommer tillträda tjänsten den 15 december 2017.

– Jag är både stolt och glad att styrelsen och personalen var enig att utse Mia Nilson till generalsekreterare. Vår rekryteringsprocess har varit lång och gedigen och vi ser fram emot fortsätta utvecklingen med henne, säger Anders Persson, ordförande i Hela Människan Sverige.

-I Mia Nilson får vi en strategisk ledare med gedigen erfarenhet från civilsamhälle och politik. Hon har ett starkt engagemang för sociala frågor och Hela Människans värderingar. Hon kommer tillsammans med personalen på Sverigekontoret och våra 81 lokala verksamheter arbeta för och tillsammans med människor som lever i utsatta livssituationer.

Mia Nilson kommer närmast från tjänsten som kansliråd i Regeringskansliet med ansvar för politiken för det civila samhället.

– Jag är väldigt tacksam för förtroendet. Att få arbeta för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer är kärnan i Hela Människans verksamhet. Jag ser fram emot att få finnas i en sådan miljö och tillsammans med alla professionella medarbetare se naturliga utvecklingsmöjligheter för så väl individ som organisation.

På Hela Människans hemsida (www.helamanniskan.se) kan du läsa en längre intervju med Mia Nilson.

För frågor kontakta ordförande Anders Persson, telefon 0708 216 212 eller informatör Daniel Ryderholm, telefon 08-691 06 66.

Pressbilder på Mia Nilson och Anders Persson hittar du på vår hemsida:

www.helamanniskan.se/press/