Dagens lunch var ugnsstekt torsk och potatis.
Köket
Från Vänster: Föreståndare Lennart Åkerlund, volontär Karin Emanuelsson och köksansvarig Anette Radde.
Lennart Åkerlund.
Lennart Åkerlund (Gitarr) och Jan som spelar piano.
Brödbord.

Kontakten är en oas där man får vara sig själv!

Kontakten i Kungälv har öppet fyra dagar i veckan och är en viktig plats för många som lever i en utsatt livssituation. Här får man vara sig själv och blir sedd, hörd och bekräftad.

Till Hela Människan verksamheten Kyrkornas OmsorgsCentrum Kontakten i Kungälv gästar ett trettiotal besökare fyra gånger i veckan och äter frukost eller lunch. De allra flesta kommer till frukost och stannar kvar tills man stänger klockan 13.00. Besökarna är i alla åldrar även om medelålders och äldre män är i majoritet just idag när tidningen Aktuellt i Hela Människan kom på besök.
En flitig besökare är Jan som är 46 år gammal, han kommer i princip varje dag som man har öppet.

– Bäst med detta ställe är han här, säger Jan och lägger handen på föreståndare Lennart Åkerlunds axel.

Jan 46 år som är en flitig besökare och gärna sjunger och spelar.

 

Jan berättar att han gärna spelar piano och sjunger. Fast han är lite glömsk och glömmer melodin ibland. Inget som någon någonsin märker, men Jan är noga med att berätta att det är så. Han är glad och njuter av livet trots saker som finns i vardagen som kunde vara enklare:

– Jag vill leva här lokalt i Kungälv, ha det trevligt. Min vision är att Kungälv ska bli kärlekens och visdomens stad, fortsätter Jan.

Han berättar att han förutom att förgylla den öppna verksamheten med musik så besöker han även äldreboenden i Kungälv och spelar. Förutom att ”tjöta” (Prata) och vara social tycker han om maten, idag i form av en fiskgratäng:

– Här är maten utsökt, nä vänta, trippelt utökt säger Jan med glimten i ögat, innan han rusar iväg för en spelning på ett äldreboende i närheten.
(På Hela Människans Facebooksida, kan se en film där Jan och Lennart spelar ihop).

– Idag får vi tacka Anette Radde, som är köksansvarig och volontären Karin Emanuelsson som har lagat  lunch.

Lennart berättar att man har många volontärer som bemannar exempelvis lördagen helt och fullt, även måndagskvällen då man sjunger och lyssnar på någon som predikar.

– Vi skulle inte klara oss utan sponsorer och volontärer. Just Karin Emanuelsson är en otrolig resurs som bor i samma hus. Vi har kunnat ringa in henne flera gånger när det har hänt något här som har gjort att vi behövt extra hjälp, förklarar Lennart.

Ny verksamhet inom Hela Människan
Kyrkornas OmsorgsCentrum Kontakten i Kungälv är relativt ny inom Hela Människan. Själva verksamheten har funnits längre.

– Det var tidigare en LP-Kontakt men den fick tyvärr läggas ner för cirka 6 år sedan. Då frågade kommunen de lokala kyrkorna om de kunde tänka sig att ta över verksamheten. Kyrkorna svarade ja efter övervägande och startade Kontakten som vi kallar verksamheten i dagligt tal, berättar föreståndare Lennart Åkerlund.

Till Kontakten kommer människor i olika utsatta situationer, det kan handla om olika typer av missbruk, ensamhet, ekonomiska svårigheter eller helt enkelt för att man gillar den otroligt goa stämning som finns här.

– Vi har öppet tre dagar i veckan då vi serverar frukost och lunch (mån, ons, fre) på lördagar serveras fika. Vi är en viktig mötesplats för många i Kungälv, det är en otvungen samvaro där alla blir sedda, hörda och bekräftade.

Frukosten bjuder man på, men lunchen kostar tio kronor. I entrén till lokalen står ett bord med broschyrer och annan info, men också ett stort brödbord som besökarna kan förse sig ifrån.
– Vi får så mycket bröd att vi kan ge bort en hel del förklarar Lennart.

Varje morgon innan frukosten serveras åker Lennart till Ica Maxi och City Gross och hämtar matvaror som de skänker. Det kan exempelvis vara gårdagens bröd och kaffeförpackningar som har släppt i vacuumet.

Öppettiderna är mellan kl. 09.00 -13.00 men de hålls sällan. Många besökare kommer tidigare och släpps naturligtvis in då och börjar med en kopp kaffe, samma sak är att många hänger kvar in i det längsta:

– Jag får nästan sopa ut dem med kvasten när vi ska städa efter dagens verksamhet, säger Lennart med skämtsam ton.

Lennart berättar att det är på något sätt ett kvitto på att besökarna trivs och att det på många sätt är den kravlösa oas som de vill vara:

– Vi vill naturligtvis ha öppet oftare i veckan och en mer handikappanpassad lokal vore att föredra.
Lennart berättar att verksamheten är synnerligen viktig för dem som är inne i ett missbruk. Många av dem prioriterar inte att få sig ett mål mat:

– Vi är också en social mötesplats och vår ambition är att kunna hjälpa dem med drogproblem och psykisk ohälsa att tillfriskna.  Rent konkret kan det handla om samtal, men också att ge stöd och hjälp i myndighetskontakter

Sång och musik
Efter att lunchen har serverats håller Lennart en kort andakt och man sjunger några sånger. Oftast är det någon präst, pastor eller diakon från församlingarna som gör det, men Lennart, tar alla lediga tillfällen. På måndagskvällar har vi möten i gammal ”LP-anda” då många olika sångare, präster pastorer och lekmannapredikanter sjunger och predikar. Ett uppskattat inslag.

Framtiden
Förutom det som Lennart redan talat om, bättre anpassad lokal och utökade öppettider drömmer Kyrkornas Omsorgscentrum Kontakten i Kungälv om att ha ännu mer tid för motiverande samtal och tid för stöd vid myndighetskontakter. Även att utveckla arbetet i kontakt med EU-medborgarna som sitter utanför mataffärerna och tvingas tigga till sin försörjning, samt att knyta ihop det arbetet med socialt företagande är något som finns på önskelistan.

Text och foto: Daniel Ryderholm

Mer om Kontakten

Öppettider
Mån, ons & fre klockan 09.00-13.00: Frukost och fika
Måndagar klockan 19.00-21.00: Kvällsfika med andakt
Lördagar klockan 12.00-15.00:
Lördagsöppet med kaffe och smörgås
Telefon: 0303-21 13 50
Adress: Torggatan 5, 442 34 Kungälv
Föreståndare: Lennart Åkerlund, lennart.akerlund@svenskakyrkan.se

Kontakten drivs av Kyrkornas OmsorgsCentrum i Kungälv – en förening där Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan i Kungälv Ytterby, Kungälvs kommun och Kungälvs-bostäder ingår. I styrelsen finns representanter från kyrkorna och kommunen. Kontakten är en del av Hela Människan.

Mer om Lennart

Lennart Åkerlund är 53 år och har fru och fyra barn. Han arbetar som föreståndare (60 %) på Kontakten sedan cirka två år tillbaka. Övriga 40 % arbetar han som diakoniassistent inom Svenska kyrkan Kungälv-Ytterby församling, där han bland annat arbetar med stödgrupper (Trampolin).
Lennart är utbildad Pastor inom Missionskyrkan (numera Equmeniakyrkan). Han har varit pastor i 25 år, varav cirka 11 och ½ år i Kungälv.

Trampolin

Trampolin är en samverkan mellan Kungälvs kommun och Svenska kyrkan. Grupperna är till för barn och unga som i sin närhet har till exempel; beroendeproblematik, psykisk ohälsa, bråk, hot eller våld. Läs mer på Kungälv kommuns hemsida, www.kungalv.se eller ring 0303- 23 93 77.