Arvid Lundoft i butiken.
Arvid Lundtoft, utanför butiken/cafeét på Hamngatan 7 i Kristinehamn.
Cafeét.
Kassan.
Kassan.
Mer kläder.
Klädesavdelning.
Köket.
Köket som fick en omfattande renovering för några år sedan.
Hylla i secondhandbutiken.
Lagret på bottenvåningen.
Hylla i secondhandbutiken på Hamngatan 7 i Kristinehamn.
Lagret på bottenvåningen.

I takt med tiden – förändringar på gång hos Hela Människan Kristinehamn

Hela Människan Kristinehamn har genomgått flera förändringar den senaste tiden. Relativt ny verksamhetsledare är Arvid Lundtoft som har arbetat i snart ett och halvt år på tjänsten. Just nu är han den ende anställde men han arbetar tillsammans med ett par praktikanter och ett antal volontärer i caféet och secondhandbutiken.

Läs mer om Hela Människan Kristinehamn på deras hemsida

Nu väntar nästa fas i förändringen, nämligen att man siktar mot ännu mer socialt företagande.
– Till vårt café kommer människor som lever i en utsatt livssituation. Det handlar om både människor som är inne i hemlöshet och missbruk, ofta i kombination, men även de som känner att Hela Människan är sitt ”andra hem” ett ställe där dom vet vad man heter och kollar upp hur det går för en, förklarar Arvid.

Caféet har öppet tre dagar i veckan (tisdag, torsdag och lördag) och är till för alla. På caféet kan man fika, samtala och umgås, ta sig en dusch eller tvätta sina kläder. Caféet finns i samma lokal som secondhandbutiken.

Lokalen ligger vid hamnen i Kristinehamn, närmare bestämt på Hamnvägen 7, en bit utanför stadskärnan.

Arvid berättar att han brinner för att ge framförallt unga människor som är utanför arbetsmarknaden arbete:
– Problemet för oss är att vi inte når de unga i dag, i alla fall inte med den öppna verksamheten (Ria). Jag tror att för att få kontakt med ungdomar, måste vi göra dem behövda och sedda och det tror jag vi kan göra genom ett socialt företagande. Jag möter unga människor som till exempel har hamnat i en missbrukssituation eller som har det tufft i sin sociala miljö. Detta gör att orken till att på ”egen hand” komma in och etablera sig på den tuffa arbetsmarknaden inte räcker till. Det behövs en arbetsplats där det finns en förståelse och det är för detta, som vi inom Hela Människan arbetar för. Kan vi starta ett storskaligt socialt företagande här i Kristinehamn tror jag vi kan förändra framtiden för många som vill, men inte kommer in på arbetsmarknaden. Ett arbete är ofta ett första steg för att förändra sin utsatta livssituation.

Satsning på socialt företagande
Arvid berättar att han drömmer om en storsatsning på socialt företagande, innefattande remake av secondhandsaker (återbruk), sömnad och tillverkning av olika snickeriprodukter. Han säger att man måste sikta på solen för att landa på månen. Han hoppas även få till ett arbete kring café och restaurang, där det ju självklart även vore spännande att ha catering.

– Vi måste, för människor som lever i en utsatt livssituation, satsa på ett socialt företagande. Vi kan bli ett alternativ till övriga samhället. En del i tillfrisknandet från den situation man befinner sig i, är att just få vara med i samhället och bidra. Att helt enkelt ha ett arbete att gå till, säger Arvid.

Han berättar att han vill skapa ett socialt företagande som kan ha en helt annan flexibilitet mot människor som befinner sig i olika socialt utsatta situationer. Det kan handla livssituationer så som psykisk ohälsa, missbruk, fobier, språkproblematik, eller att man har varit borta från arbetsmarknaden under mycket lång tid.

– Vi kan arbeta med flexibilitet på ett annat sätt än vad vanliga företag kan, individuella lösningar och vi kan tänka individ snarare än vinst. Också att fokusera på det som är fungerar, snarare än det som inte fungerar, säger Arvid när jag ber honom berätta vad som skiljer sig mellan ett vanligt företag och ett ideellt socialt företag inom Hela Människan.

Vilka framtidsdrömmar finns?
– Utifrån de lokaler som finns i dag, så skulle vi kunna göra om secondhanden till en syateljé där man kan arbeta med remake av secondhandsaker, även sy saker från grunden. Sen finns även en undervåning där vi idag har ett lager av secondhandsaker. Detta utrymme kan bli en trä- och metallverkstad, där de hoppas göra remake av möbler, men även nytillverka olika föremål.

Arvid menar att Rom inte byggdes på en dag, men planerna och tankarna på andra och större lokaler finns. Det som är viktigt för att lyckas med ett socialt företagande är att man samarbetar och att alla involverade är införstådda med konceptet:
– Alla våra huvudmän (medlemskyrkor, redaktörens anmärkning) och även Pingstkyrkan och EFS i Kristinehamn stöttar vår satsning på ett socialt företagande. Men vi vet ju alla att det är väldigt lätt att prata och drömma, ett annat är när man ska gå från ord till handling, då krävs det lite mera. Men detta är vi medvetna om och letar hela tiden efter samarbeten med de som vågar satsa!

Planerna som Arvid berättar om är långt framskridna även om inga beslut är tagna. Han hoppas och tror att planerna kan bli förverkligade:
– Kommunen och de kyrkor som står bakom Hela Människan Kristinehamn är med på tåget. Nu behöver vi bara lösa de sista knutarna.

– Att förändringar måste till är helt klart, säger Arvid. Och vi försöker vara öppna för de möjligheter och samarbetspartners som kommer i vår väg. I ett förändringsarbete gäller det att våga tänka till, stanna upp och lyfta blicken lite längre… lite längre än vanligt, avslutar han.

Text och foto: Daniel Ryderholm

Följande huvudmän (kyrkor) står bakom Hela Människan Kristinehamn:
Svenska kyrkan i Kristinehamn
Broängskyrkan
Frälsningsarmén Kristinehamn
Equmeniakyrkan Visnum
Equmeniakyrkan Ölme
Brokyrkan Åtorp
Equmeniakyrkan Björneborg