Lauretta Gfrörer, personalansvarig och biträdande verksamhetschef och en ur personalen i Second Handbutiken
Harriet Holmgren håller en föreläsning om bl.a kroppspråk
Caféet i Botkyrka
Botkyrka Second Hand
Botkyrka Second Hand
Botkyrka Second Hand

Hela Människan Huddinge Botkyrka Salem erbjuder nya möjligheter

Det är en varm majdag som ”Aktuellt i Hela Människan” besöker den lokala enheten Huddinge Botkyrka Salem. Solen gassar över trapporna vid Tumba station. För det är ett stenkast från stationen som Lauretta Gfrörer och hennes kollegor på Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem tillbringar sina arbetsdagar.

Lauretta som är personalansvarig och biträdande verksamhetschef har jobbat inom Hela Människan sedan år 1995. Under tiden har hon varit med om flera lokalbyten och sett verksamheten växa. I Tumba finns nu verksamheten i lokaler som tidigare varit garage, de har nu anpassats efter de behov som finns idag. Men spåren går att se om man känner till dem, bland annat på golvet där gamla parkeringsstreck fortfarande finns kvar.

”Här finns en chans för alla att utnyttja sin hundraprocentiga förmåga”
Tjugotre anställda arbetar här tillsammans med cirka sjuttio deltagare. Deltagarna har alla olika förutsättningar, vissa har anställningsstöd, andra gör praktik via kommunen och några arbetstränar hos Hela Människan.

– Det finns en jättepalett här hos oss. Vi har deltagare med alla möjliga bakgrunder, olika funktionsvariationer och diagnoser. Här finns det lika många sätt att lösa en arbetsuppgift på som det finns deltagare och det fungerar förvånansvärt bra, säger Lauretta.
Lauretta jämför sin egen arbetsplats med ett lärarrum. Lärarna kan ha olika uppfattningar om saker och ting men de har en sak gemensamt – de har alla pedagogisk utbildning och liknande sätt att ta sig an arbetsuppgifter.

– Här finns det inga sådana gemensamma referenspunkter. Det innebär att ingen av våra deltagare behöver känna sig udda eller utanför, även om de har varit utanför arbetsmarknaden länge. Här finns en chans för alla att utnyttja sin hundraprocentiga förmåga och det tror jag är en av fördelarna med en sådan här typ av verksamhet. Det finns redan så mycket begränsningar i samhället, vi vill vara en plats som erbjuder möjligheter, fortsätter Lauretta.

Som ny deltagare hos Hela Människan får man prova på att jobba inom alla olika områden. Här finns förutom secondhandbutiken och kaféet även cykelverkstad och städtjänst, för att nämna några. Efter att deltagaren har provat de olika avdelningarna får hon eller han sedan välja avdelning att jobba på. Sedan erbjuds interna utbildningar inom bland annat kundbemötande och kassahantering, på så vis har deltagaren möjlighet att få mycket erfarenhet och lära sig många områden.

Stöd och matchning
När vi kommer på besök pågår en kurs i ”Stöd och matchning” på nedervåningen. Harriet Holmgren är en av konsulenterna som jobbar här och som idag håller en föreläsning om vikten av kommunikation i arbetslivet. Just när vi besöker föreläsningssalen berättar hon att en övervägande del av vår kommunikation utgörs av kroppsspråket.

Kursdeltagarna på ”Stöd och matchning” är personer som Arbetsförmedlingen bedömt stå nära arbetsmarknaden. De går kursen för att få extra stöd när de ska ge sig ut och söka jobb. Vissa som kommer hit kan ha låg tilltro på sin egen förmåga eller har ”fel” kunskaper för arbetsmarknaden idag. Det kan också vara någon som vill byta bana och komplettera sin utbildning.

Här kan de få hjälp och tips att skriva cv, förslag på lämpliga arbeten att söka eller individuell studie- och yrkesvägledning. Man kan också få gå på en träningsintervju och delta på olika gruppaktiviteter tillsammans med de andra kursdeltagarna.
– Alla som kommer hit har olika förutsättningar och behov, vi försöker möta dem på bästa sätt. Allt för att förstärka deras möjligheter för att få jobb, berättar Lauretta.

Här finns inga kulturkrockar
Varje tisdag håller en av de så kallade hängpastorerna en sinnesrostund hos Hela Människan Huddinge Botkyrka Salem. Hit är alla välkomna, både personal och besökare till butiken.
Det står bänkar längs väggarna och i mitten av rummet ges möjlighet att tända ljus, här inne ryms allas olika bakgrunder och trosuppfattningar.

– Det talas ibland om kulturkrockar, men det är inte så. Inte här. Här finns en förståelse för att tron och religionen är viktiga delar i livet, oavsett vilken form den tar sig, säger Lauretta.

– Uttrycket ”hängpastor” kommer från att det är en pastor som ”hänger” här, skrattar Lauretta. De är engagerade diakoner och präster som kommer hit varje tisdag och de utgör ett väldigt uppskattat inslag hos oss.
Hängpastorerna finns på plats, förutom för sinnesrostunden, varje tisdag och vem som helst får slå sig ned bredvid dem i kaféet och prata om allt mellan himmel och jord. Även enskilda samtal kan förekomma.

– Det är det som ger en sådan här idéburen verksamhet mervärde. Det är inte möjligt i andra organisationer men på grund av våra huvudmän kan vi erbjuda till exempel hängpastorer, säger Lauretta.

Text och foto: Daniel Ryderholm