Vår Betongs projektledare och tränare Nenad Nicolic
Vår Betongs lokaler
Vår Betongs lokaler
Projektledaren och tränaren Nenad Nicolic
Vår Betongs träningslokal
Träningsredskap hos Vår Betong
Träningsredskap hos Vår Betong

Boxning, brottning och mixed martial arts för att nå ungdomar i riskzon

”Vår betong” är ungdomsgården som satsar på romska ungdomar i Angered. Här erbjuds ungdomarna boxning, brottning och mixed martial arts, (MMA) som ett led i ett drogförebyggande arbete och för att bryta ett utanförskap.

I ett blått hus i Göteborgsförorten Angered, ligger ungdomsgården ”Vår betong”. Den drivs av Hela Människan i Västra Götaland som en del i ett projekt* som riktar sig till romska ungdomar i åldern 15-30 år. Ungdomsgårdens fokus är att arbeta drogförebyggande och bryta utanförskap. Verktyget för att nå ungdomarna är olika aktiviteter så som fysisk träning, biljard och tv-spel.

Inne på ungdomsgården träffar vi projektledaren och tränaren Nenad Nicolic:
– Vår betong är en frizon, fritt från droger och kriminalitet. Vi öppnade i september 2015 och då med helt nyrenoverade lokaler anpassade främst till träning, säger Nenad.
Att Nenad är uppvuxen i Angered och har en romsk bakgrund, är enligt Hela Människan i Västra Götaland, en förutsättning för att kunna nå de romska ungdomarna. Det gör också att det är lättare att kunna bygga upp ett samarbete med andra romska föreningar och organisationer.

Boxning, brottning och mixed martial arts
– Genom träningen vill jag lära ungdomarna hitta sig själva samt förstå sin drivkraft och vilja, säger Nenad.
Ungdomsgården erbjuder förutom boxning, brottning och MMA även biljard och tv-spel. Det är gratis att träna vilket är viktigt för att kunna erbjuda alla ungdomar träning oavsett ekonomisk situation.
– Ungdomsgården har cirka 40 ungdomar som tränar här, en eller flera kvällar i veckan. Framför allt är det killar med romsk bakgrund, berättar Nenad.
Förutom att träningen är en aktivitet som passar ungdomarna har man en underliggande tanke med den fysiska aktiviteten:
– Ungdomarna blir trötta så de få ungdomar som eventuellt skulle göra något dumt, som att ta droger eller göra något kriminellt avstår detta, förklarar Nenad.

Vill ha en kvinnlig tränare
– Tjejer är lite mera blyga och vi skulle verkligen behöva en kvinnlig tränare för att locka tjejer hit. Vi hade i början en kvinnlig tränare inom projektet men tyvärr hade vi inte ekonomisk möjlighet att ha henne kvar.

Arbete
Ungdomsgården har ett samarbete med arbetsförmedlingen. Genom detta och med mycket stöd från Nenad har sju ungdomar fått arbete.

Framtiden
– Min önskan är att projektet ska få leva vidare och bli en stabil del av ungdomssatsningen i Angered. Då får vi möjlighet att anställa flera som kan arbeta förebyggande med ungdomarna, säger Nenad, som nu ska iväg på ett viktigt möte med en ungdom som brukar vara med på träningen.

Text och foto: Claire Lindberg

Mer info
I Västra Götaland finns runt 15 000 människor med romsk bakgrund. Drogsituationen beskrivs som omfattande bland romer av deras egna företrädare. Alkohol- och tablettbruket är utbrett bland de äldre, medan de yngre generationerna missbrukar droger.
(Uppgifterna kommer från Hela Människan Västra Götaland)

Hela Människan Västra Götaland
I Hela Människan Västra Götaland arbetar för närvarande två konsulenter med att samordna, utveckla och stödja den lokala verksamheten och att bygga kontaktnät. Detta arbete sker såväl i nära samarbete med lokala församlingar, stift och övriga samfunds distriktsorganisationer, som med olika myndigheter och andra frivilligorganisationer till exempel Länsnykterhetsförbundet.

Hela Människans arbete i Västra Götaland finansieras dels genom regionala och kommunala medel dels genom anslag och gåvor från huvudmännen.