Anmälningsvillkor


Anmälan till en kurs, utbildning eller en föreläsning är bindande.

Vid avbokning gäller följande:

Anmälan är bindande, och eventuell avbokning måste ske skriftligen. Vid avbokning debiteras en avgift på minst 20 % av kursavgiften, är kursen gratis debiteras en administrationsavgift på 150 kr.

29-15 dagar före kurstillfället debiteras 35 % av kurskostnaden

15-3 dagar före kurstillfället debiteras 50 % av kurskostnaden

2-0 dagar före kurstillfället debiteras 100 % av kurskostnaden

Vid avanmälan efter start är du skyldig att betala hela avgiften. Om din avanmälan beror på varaktigt studiehinder, såsom sjukdom (styrkt av läkarintyg) eller liknande (styrkt av intyg), återbetalas hela din avgift med avdrag för genomförda sammankomster samt en administrationsavgift på 150 kr.

Avanmälan och avbokningar ska alltid göras till Hela Människan,info@helamanniskan.se. Samma avanmälningsregler gäller för föreläsning, kurs och utbildning. Avanmälningsavgiften kan dock beräknas på olika sätt.