Ambassadörsutbildning inom Äldres hälsa och alkohol


Om du vill medverka till att sprida Hela Människans budskap om ett gott åldrande – med guldkant utan riskbruk av alkohol – då är du välkommen till kostnadsfri utbildning för att bli vår ambassadör.

Äldre dricker alltmer alkohol och det är endast bland äldre som alkoholkonsumtionen ökar. Hela Människan Sverige arbetar därför sedan år 2013 med att sätta ljuset på detta växande problem. Vi har tagit fram studiematerial, filmer och vetenskapliga rapporter som belyser fakta kring alkoholbruk bland äldre, konsekvenser av konsumtion och riskbruk. Vi vill med hjälp av utbildade ambassadörer sprida information, kunskap och material vidare – på många arenor.

Ambassadörskap handlar om:

·         att ha viss kunskap om och förståelse för hur alkoholbruk bland äldre ser ut idag,

·         att vilja förmedla information om äldres alkoholbruk och hälsa relaterad till alkohol,

·         att ta initiativ i sammanhang man själv befinner sig i och väljer att vända sig till.

Vi önskar se ett ambassadörskap med kvalitet. Vi erbjuder därför en endagars Ambassadörsutbildning som ger viss faktakunskap, men framför allt pedagogiska verktyg och material för att kunna sprida information och bilda opinion. Vid utbildningen får man skriva på ett dokument där man bejakar Hela Människans värdegrund för ambassadörskap och hur vi förväntar oss att man agerar som ambassadör. Kortfattat innebär det att man tar ansvar för att på ett pedagogiskt och tilltalande sätt, utan pekpinnar eller krav på helnykterhet, föra fram budskapet som Hela Människan vill förmedla; dvs värdet av att som äldre ha ett informerat, reflekterat och medvetet förhållningssätt till alkohol. Dokumentet fungerar sedan som ett intyg på att man är ambassadör.

Efter utbildningen kan man som ambassadör vara verksam på arenor och i sammanhang där man själv finns eller tar initiativ, genom exempelvis föreläsningar och studiecirklar. Låter detta intressant?
Varmt välkommen att höra av dig till Annika Andreasson

Annika Andreasson
Projektledare Äldres hälsa och alkohol
annika.andreasson@helamanniskan.se