Välkommen till Hela Människan Alingsås

Läs mer om verksamheten

Vår verksamhet

Vår verksamhet är inriktad mot att förebygga drogmissbruk och social utsatthet bland unga genom att motivera till goda val. Vi vill stödja unga människor i eller i riskzonen för socialt utanförskap genom sociala/diakonala insatser som formar och öppnar vägar till nya livsmiljöer, som motverkar social utslagning och leder bort från beroende och isolering till en meningsfull framtid.

Öppettider i verksamheten på Kungsgatan 48 Tisdagar och Torsdagar 18-20 Då verksamheten håller på att omformas så kommer det bli nya öppettider till hösten. Önskar du enskilt samtal? Maila eller ring för…