Vi vill skapa intresse och förutsättningar för ett socialt arbete för människor i utsatta livssituationer.

Mer om oss

Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation.

Målet för hela Människans secondhandverksamhet är att skapa meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill forma en rehabiliterande miljö där vi tar vara på den enskilda människans inneboende resurser.

Suntprat är Hela Människan och Equmenias gemensamma projekt som syftar till att förebygga beroende. Det vill vi göra genom ett förtroendeskapande arbete bland unga.

Senaste

Opinionsbilda tillsammans för ungas bästa!

Amanda Carlshamre brinner för att göra kyrkan och församlingslivet ännu mer tillgängligt för dagens unga. Hon tror också att samarbetet mellan Svenska Kyrkans Unga, Hela Människan och alla dess huvudmän kan öka ännu mer.