Vi vill skapa intresse och förutsättningar för ett socialt arbete för människor i utsatta livssituationer.

Mer om oss

Livsmedel för människor som lever i en ekonomiskt utsatt situation

Idén bakom Matbanken är väldigt enkel. Alla människor har inte mat för dagen, samtidigt som det finns livsmedel i överflöd som ofta slängs bort när bäst före datum är nära. Det kan även vara överskottspartier och bake-offbröd som är från gårdagen. Verksamheten bygger på matkasseutdelning till människor som lever i en utsatt livssituation.

Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation.

Målet för hela Människans secondhandverksamhet är att skapa meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill forma en rehabiliterande miljö där vi tar vara på den enskilda människans inneboende resurser.

Ett värdigt liv tar ofta sin utgångspunkt i ett eget boende. Inom Hela Människan arbetar flera av våra enheter med olika former av boenden. Ofta handlar det om att göra korta tillfälliga…

Senaste

Är alkohol skadligare för äldres hälsa?

Är alkohol skadligare för äldres hälsa? Den frågan har vi fått besvarad i den rapport som Hela Människan Sverige under 2016 tog fram i samarbete med forskare och med medel från Folkhälsomyndigheten. Rapporten ger en analys av kunskapsläget och belyser bland annat hur alkohol påverkar äldre på ett annat sätt än yngre, på grund av ändrade fysiska förutsättningar med exempelvis mindre muskelmassa, fler sjukdomar och intag av läkemedel.