Vi vill skapa intresse och förutsättningar för ett socialt arbete för människor i utsatta livssituationer.

Mer om oss

Hela Människan Sverige söker verksamhetsutvecklare med fokus finansiering

Hela Människan Sverige erbjuder nu en tjänst med fokus på utveckling av organisationens finansiering. Vår organisation har i dag en stabil ekonomi och verkar på uppdrag av våra huvudmän – oavsett varifrån vi får vår finansiering. Med detta sagt finns det samtidigt stora möjligheter att utveckla arbetet med ansökan och rapportering av bidrag i förhållande till myndigheter, stiftelser och näringsliv – så väl på nationell som lokal nivå.

Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation.

Målet för Hela Människans secondhandverksamhet är att skapa meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill forma en rehabiliterande miljö där vi tar vara på den enskilda människans inneboende resurser.

Ett värdigt liv tar ofta sin utgångspunkt i ett eget boende. Inom Hela Människan arbetar flera av våra enheter med olika former av boenden. Ofta handlar det om att göra korta tillfälliga…

Senaste

Volontär träffpunkt i Nora

Genom volontärer driver Hela Människan i Nora veteran- och språkcafé samt har matutdelning till människor som befinner sig i en tuff ekonomisk situation.