Vi vill skapa intresse och förutsättningar för ett socialt arbete för människor i utsatta livssituationer.

Mer om oss

Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation.

Målet för hela Människans secondhandverksamhet är att skapa meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill forma en rehabiliterande miljö där vi tar vara på den enskilda människans inneboende resurser.

Familjearbete är ett samlande uttryck för flera verksamhetsgrenar inom Hela Människan. Vi vill att alla verksamheter ska genomsyras av att se med brett familjeperspektiv. Det gäller oavsett ålder hos dem vi möter…

Senaste

Här kan man fokusera på annat än sin sjukskrivning

Christina Åkerblom (Stina), 41 år har hunnit arbeta hos Örtagårdskyrkan i ett år och Ann-Marie Fedikina (Ammi), 44 år har arbetat i drygt fyra år. De tar hand om köket och ser till att gröt, fil, mackor, kaffe och te finns på Öppen kyrka, helt enkelt ser till att serveringen flyter som den ska. Stina och Ammi är vänner sedan tidigare och har känt varandra i princip hela livet.