Vi vill skapa intresse och förutsättningar för ett socialt arbete för människor i utsatta livssituationer.

Mer om oss

Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation.

Målet för hela Människans secondhandverksamhet är att skapa meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill forma en rehabiliterande miljö där vi tar vara på den enskilda människans inneboende resurser.

Ett värdigt liv tar ofta sin utgångspunkt i ett eget boende. Inom Hela Människan arbetar flera av våra enheter med olika former av boenden. Ofta handlar det om att göra korta tillfälliga…

Senaste

Hela Människan Ria Norrköping söker Enhets- & butiksansvarig

Vi söker dig som har erfarenhet av personalansvar och butiksledning.

Du tror, liksom vi, på alla människors lika värde och känner starkt för människor som lever i utanförskap och utsatta livssituationer. Vi söker dig som har hjärtat på rätta stället samtidigt som du är tydlig, kommunikativ och konsekvent i ditt ledarskap. Du är bra på att skapa engagemang, gillar mångfald och bemöter varje människa på ett professionellt sätt. Att utveckla verksamheten ser du som en naturlig del i det vardagliga arbetet liksom att delegera och jobba med delaktighet som grundprincip. Du är orädd, strukturerad och lösningsfokuserad samt tycker om att ta initiativ, gå till handling, följa upp och ”knyta ihop säcken”.

Insändare Gårdsförsäljning

Diskussionen om gårdsförsäljning av alkohol har fler bottnar än vad enskilda vinbönder lyfter fram – i eget syfte. Hela Människan vill därför bredda samtalet och lyfter idag frågan om riskbruk, i alla åldrar.